Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Πτήσεις Απόστρατων Ιπτάμενων Αξιωματικών στον εορτασμό της ΠΑ


  
  Πτήσεις Απόστρατων Ιπτάμενων Αξιωματικών στον εορτασμό της ΠΑ
  Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, στις 7 Νοέμβριου 2014 δύνανται να συμμετάσχουν τέσσερις απόστρατοι Ιπτάμενοι της ΠΑ, ένας  με Α/Φ F-16 ΒLK 30, ένας με Α/Φ F-16 ΒLK 50 και δύο  με Α/Φ F-4Ε.
  Αυτοί θα επιλεγούν έπειτα από κλήρωση και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
  Για τα Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 :
  Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
  Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.
  Κάθε απόστρατος δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πτήση μόνο με ένα τύπο Α/Φ ( ΒLK 30 ή ΒLK 50).
  Για τα Α/Φ F-4Ε :
  Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
  Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης ως κυβερνήτες στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ.
  Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια με Α/Φ F-4Ε.
  Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι.
  Επισημαίνεται ότι όλες οι έξοδοι των Α/Φ θα πραγματοποιηθούν από την 114ΠΜ.
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος απόστρατων :
  Για πτήση με Α/Φ F-16 ΒLK 30 και F-16 ΒLK 50 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 111ΠΜ μέχρι την 14 η Οκτώβριου 2014.( Τηλ. 24280 45093, fax 24280 45094 ).
  Για πτήση με Α/Φ F-4 στο Γρ. Δημοσίων Σχέσεων της 117ΠΜ μέχρι την 14η Οκτώβριου 2014. ( Τηλ. 2623 065001, fax 2623 024350).

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου