Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ριζικές αλλαγές στο στρατό

Του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ

Αλλάζουν όλα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των ένστολων. Θεσπίζονται κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις προαγωγές, δημιουργείται παράλληλη επετηρίδα, το πτυχίο ΑΕΙ θα αποτελεί διαβατήριο για τους υπαξιωματικούς να γίνονται αξιωματικοί, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν -εκτός των στρατιωτικών σχολών- πολίτες με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων, που στη συνέχεια θα φοράνε τη στολή.

Το νομοσχέδιο που προετοιμάζουν στο υπουργείο Αμυνας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υποβολής παρατηρήσεων από τα γενικά επιτελεία και στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου. Σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά αποκλειστικά τους αξιωματικούς, τώρα επιχειρείται η ρύθμιση συνολικά της «υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων» περιλαμβάνοντας τους υπαξιωματικούς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας μορφή μίνι πολυνομοσχεδίου, εισάγονται μια σειρά από άρθρα που αφορούν τη δομή διοίκησης και τις αρμοδιότητες των αρχηγών γενικών επιτελείων, τη δημιουργία σώματος στρατολογίας-νομικών συμβούλων, την αποβολή ένστολων αθλητών που βρέθηκαν ντοπαρισμένοι και αλλαγές στον τρόπο παραχώρησης ανενεργών στρατοπέδων σε δήμους.

Συγκροτείται συμβούλιο μεταθέσεων, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι. Αναφέρονται γενικά κριτήρια, που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια μέσω υπουργικών αποφάσεων.

1 Οι κρίσεις θα εξακολουθήσουν να διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές θα γίνονται με βάση υπηρεσιακά (ανάγκη διατήρησης της μαχητικής ικανότητας των μονάδων) και κοινωνικά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (π.χ. πολύτεκνοι), παιδιά έως 25 ετών, που φοιτούν σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγοι υγείας, συνυπηρέτηση συζύγου κ.ά. Θα λαμβάνονται ακόμη υπόψη οι τόποι προτίμησης που δηλώνουν και ο βαθμός δυσκολίας των μονάδων (απόσταση από μεθόριο, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, πληθυσμός περιοχής κ.λπ.). Οι έκτακτες κρίσεις θα γίνονται σε περίπτωση κατάργησης της στρατιωτικής μονάδας (πρόκειται να γίνουν αρκετές ακολουθώντας τον υπό κατάρτιση σχεδιασμό της νέας δομής δυνάμεων, που προβλέπει το κλείσιμο στρατοπέδων), λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, πειθαρχικού παραπτώματος ή την εισαγωγή των παιδιών σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Σύνταξη με 35 χρόνια υπηρεσίας

Αρκετά από τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και σήμερα, όμως περιλαμβάνονται απλώς σε στρατιωτικές διαταγές χωρίς να έχουν την ισχύ νόμου.

2 Για τις προαγωγές θεσπίζονται τρεις κατηγορίες: «προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή», προακτέοι κατ' εκλογή» και «διατηρητέοι στο βαθμό». Τα φίλτρα θα μπαίνουν από το βαθμό αντισυνταγματάρχη, όπου θα εφαρμόζονται οι προαγωγές «κατ' απόλυτο εκλογή». Κριτήρια θα είναι οι βαθμολογίες που έχουν συγκεντρώσει (εξαίρετοι βαθμοί), τα προσόντα και οι κατά καιρούς εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει. Οι υπόλοιποι θα είναι προακτέοι κατ' εκλογή ή διατηρητέοι, συγκροτώντας με αυτό τον τρόπο την παράλληλη επετηρίδα. Ολοι θα μπορούν να παραμένουν για 35 χρόνια στην υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρώνουν τα συντάξιμα χρόνια.

3 Κριτήρια για τις προαγωγές θα είναι η βαρύτητα των μονάδων που υπηρέτησαν, οι χρόνοι που άσκησαν διοίκηση, η εμπειρία στον τομέα τους, οι εκπαιδεύσεις, τα πτυχία ΑΕΙ, το επίπεδο ξένης γλώσσας και οι ηθικές αμοιβές.

4 Ολες οι αποφάσεις που αφορούν μεταθέσεις, προαγωγές και αποστρατείες θα συνοδεύονται από την πλήρη αιτιολογία, που διατύπωσε τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία στα υπηρεσιακά συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει φρένο στη σωρεία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά και η εκ των υστέρων δικαστική απονομή βαθμών... στρατηγού στους απόστρατους.

5 Υπαξιωματικοί (απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών) θα μπορούν να γίνονται αξιωματικοί έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους να είναι συναφές με την ειδικότητά τους.

6 Κατά το ίδιο πρότυπο, οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας με πτυχίο ΑΕΙ θα μπορούν να εντάσσονται στους υπαξιωματικούς έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Και για αυτούς πρέπει το πτυχίο να είναι σχετικό με την ειδικότητα.

7 Πολίτες «ειδικής μόρφωσης» θα εντάσσονται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις ένοπλες δυνάμεις ως «έφεδροι εξ εφέδρων και κατ' απονομή». Αφορά απόφοιτους ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομικοί, νομικοί, μηχανικοί κ.ά.). Θα γίνονται ανθυπολοχαγοί, θα μονιμοποιούνται έπειτα από μια πενταετία και θα εξελίσσονται μέχρι το βαθμό αντισυνταγματάρχη.

Για όλα τα παραπάνω θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των επιτελείων.

Κατά τα λοιπά, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη:

8 Η δημιουργία «στρατολογικού σώματος - στρατιωτικών νομικών συμβούλων» αντί της στρατολογίας. Στο νέο σώμα θα μπορούν να εντάσσονται πτυχιούχοι της νομικής «εξ εφέδρων» ή να παίρνουν μετάταξη από άλλα σώματα ή όπλα απόφοιτοι της νομικής (π.χ. από το πεζικό).

9 Νέες ρυθμίσεις για τους αντιρρησίες συνείδησης. Σχεδιάζεται να έχουν τη δυνατότητα σύντομης υπηρεσίας και πληρωμής του υπολοίπου όσοι είναι άνω των 35 ετών, όπως σήμερα ισχύει και για τους στρατεύσιμους.

10 Οι αθλητές, που διακρίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Πανευρωπαϊκοί κ.λπ.) θα εξακολουθούν να φορούν τιμητικά τη στολή αξιωματικού.

Οχι στους «ντοπαρισμένους»

Πλην, όμως, θα προβλέπεται η έκπτωση στο βαθμό και η αποβολή όσων βρέθηκαν ντοπαρισμένοι. Προϋπόθεση, να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα.

11 Αλλαγές στη δομή διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων εντάσσονται στην «αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης» υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, παραπέμποντας σε ένα μοντέλο που ίσχυε κατά την προ Ιμίων εποχή. Ετσι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα έχει μεν την επιχειρησιακή διοίκηση, αλλά θα την ασκεί μέσω των αρχηγών των κλάδων, που θα συμμετέχουν και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Για το θέμα, πάντως, έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις από τα επιτελεία.

12 Ενας νέος τρόπος σχεδιάζεται για την αξιοποίηση των στρατοπέδων που βάζουν λουκέτο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αίρονται διάφοροι περιορισμοί, ώστε να είναι πιο εύκολη η παραχώρησή τους σε δήμους. Θα μπορεί παράλληλα το υπουργείο να τα αξιοποιεί και μέσω άλλων φορέων.

Αερομαχία πέρα από τα όρια


Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ

 Το σενάριο της αερομαχίας διαβάστηκε στην αίθουσα ενημερώσεων της 340 Σμηναρχίας Μάχης στην Κρήτη. Οι πιλότοι των έξι ελληνικών μαχητικών F-16 θα εκτελούσαν μία από τις πιο δύσκολες ασκήσεις, καθώς προβλέπεται αερομαχία δύο εναντίον τεσσάρων.

 Τα έξι ελληνικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τη Σούδα, μπήκαν στην κλειστή περιοχή ασκήσεων, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και ξεκίνησαν την εκπαίδευση. Οπως προέβλεπε η τακτική, τα τέσσερα αεροσκάφη πήραν τον ρόλο του επιτιθέμενου και τα άλλα δύο θα προσπαθούσαν να αμυνθούν, να μην αφήσουν τους επιτιθέμενους να περάσουν στο νησί και να υποστηρίξουν τον εναέριο χώρο της Κρήτης.

Η άσκηση αυτή θεωρείται από τους πιλότους μία από τις πιο δύσκολες, διότι βρίσκονται σε μικρό χώρο πολλά αεροσκάφη με μεγάλες ταχύτητες και πολλούς ελιγμούς. Οι πληροφορίες που πρέπει να διαχειριστούν οι χειριστές είναι πάρα πολλές.

Λίγο μετά από το μεσημέρι(26Αυγ), τα τέσσερα μαχητικά μπήκαν σε θέσεις επίθεσης. Δυο από τα τέσσερα μπήκαν μπροστά και άλλα δύο πίσω και επάνω για να τους καλύπτουν. Ξεκίνησαν την επίθεση με... αντιπάλους τρεις συναδέλφους τους, χείριστες σε δύο F-16. Μόλις τα αεροσκάφη μπήκαν σε παραμέτρους βολής, ξεκίνησαν οι ελιγμοί. Επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι προσπαθούν να κερδίσουν χώρο και να βγουν από τις παραμέτρους βολής των αντιπάλων, ώστε θεωρητικά να μη χτυπηθούν από τους πυραύλους του «εχθρού».

Τα αεροσκάφη άρχισαν να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, εκτελώντας μανούβρες που λίγοι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν. Οι επιταχύνσεις της βαρύτητας, τα λεγόμενα «G», είναι παρά πολλά και ο ανθρώπινος οργανισμός κινείται κυριολεκτικά στα όριά του. Πρώτοι επιτιθέμενοι, ένα μονοθέσιο με χειριστή τον σμηναγό Τάσο Μπαλατσούκα, και ένα διθέσιο, με χειριστές τους σμηναγό Ιωσήφ Αναστασάκη και ανθυποσμηναγό τον Παύλο Βοτσάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους αξιωματικούς της Αεροπορίας, τα δύο επιτιθέμενα αεροσκάφη ξεκίνησαν τους ελιγμούς από μέσο ύψος προς τα επάνω και κατόπιν κινήθηκαν προς τα κάτω φτάνοντας μέχρι τα 1.800 πόδια, 600 μέτρα από τη θάλασσα. Στη φάση εκείνη στα ραντάρ οι δυο κουκκίδες των αεροσκαφών έγιναν μία και έσβησαν από την οθόνη. Τα δύο αεροσκάφη είχαν συγκρουστεί. Οι άλλοι χειριστές είδαν τη λάμψη, σήμανε συναγερμός και τα άλλα τέσσερα αεροσκάφη που μετείχαν στην άσκηση ξεκίνησαν να ερευνούν την περιοχή για να δουν αλεξίπτωτα. Στην αρχή είδαν μόνο ένα, αργότερα βρέθηκε και το δεύτερο, ενώ τρίτο δεν υπήρχε πουθενά. Οι χειριστές Αναστασάκης και Βοτσάκης του διθέσιου είχαν προλάβει να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματά τους, ο σμηναγός Μπαλατσούκας όχι. Τον βρήκαν νεκρό λίγο αργότερα στη θάλασσα.

Οι δύο χειριστές που έζησαν από τη σύγκρουση μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Αρχικά η υγεία τους κρίθηκε καλή, αλλά οι εξετάσεις διέψευσαν την εικόνα στην περίπτωση του σμηναγού Αναστασάκη. Από τη σύγκρουση είχε υποστεί πολλές ρίξεις οργάνων και η εσωτερική αιμορραγία απειλούσε τη ζωή του. Αμέσως οι γιατροί τον διασωλήνωσαν, σταθεροποίησαν την υγεία του και  μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. *

Κακοδαιμονία ή κατι αλλο??

Συγκυρία κακών συμπτώσεων ή κάτι κρύβεται από πίσω; Το ερώτημα αυτό απασχολεί από χθες τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και μεγάλο μέρος των πολιτικών, καθώς τα δυστυχήματα, αλλά και τα ατυχήματα κατά την εκπαίδευση στις Ενοπλες Δυνάμεις έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες 40 ημέρες.

Δύο αεροπορικά δυστυχήματα, ένα με το ελικόπτερο Απάτσι με δύο νεκρούς και ένα η χθεσινή σύγκρουση των F-16, σε συνδυασμό με το δυστύχημα του αξιωματικού των ΟΥΚ, τις δύο αναγκαστικές προσγειώσεις ελικοπτέρων, έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο κόκκινο. Ο πρωθυπουργός, αλλά και όλα τα κόμματα εξέφρασαν την οδύνη τους χθες για τον χαμό του χειριστή του F-16. Σχεδόν όλα επισήμαναν όμως ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις.

Από την πλευρά τους, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων δεν ξέρουν τι να υποθέσουν. Πάντα υπήρχαν δυστυχήματα κατά την εκπαίδευση, έλεγαν, αλλά όχι όλα μαζί. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν για μια κακή περίοδο για το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων, «όπως παντού» έλεγαν χαρακτηριστικά. Τόνιζαν όμως τη διαφορά που υπάρχει, καθώς το κακό ηθικό σε μια άλλη δουλειά μπορεί να σημαίνει μείωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, αλλά στις Ενοπλες Δυνάμεις αυτό μπορεί να σημάνει και σοβαρά ατυχήματα.

Στην τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει πέντε δυστυχήματα με συγκρούσεις αεροσκαφών. Η αρχή έγινε στο πεδίο βολής Ψαθούρα το 1992, όταν συγκρούστηκε ένα F-16 με ένα Μιράζ 2000. Ο χειριστής του F-16 σκοτώθηκε. Ακολούθησε η σύγκρουση δύο Α-7 χωρίς, ευτυχώς, θύματα. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2004 συγκρούστηκαν δύο Μιράζ 2000 χωρίς θύματα. Το 2004 ο σμηναγός Ηλιάκης συγκρούστηκε με τουρκικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια αναχαίτισης και σκοτώθηκε, και τέλος χθες η σύγκρουση των δύο ελληνικών μαχητικών.

«Ενας δυνατός θόρυβος... Δύο φλεγόμενα κομμάτια...»

Η κάτοικος του παραλιακού χωριού Αρβη Ηρακλείου, Βερονίκη Χατζάκη, που είδε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι της, αφηγείται: «Πετούσαν τρία αεροπλάνα και ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατό θόρυβος.

Ο βαριά τραυματίας πιλότος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Είδα να πέφτει ο ένας πιλότος με αλεξίπτωτο και μετά δύο φλεγόμενα κομμάτια να βουτάνε στη θάλασσα. Υπήρχαν και άλλοι στην παραλία και συζητούσαμε τι μπορεί να είχε συμβεί. Σε λίγα λεπτά είδαμε το τρίτο αεροπλάνο να επιστρέφει και να κάνει κύκλους πάνω από τη θάλασσα. Τότε βεβαιωθήκαμε ότι είχε γίνει δυστύχημα και όσοι ήταν με βάρκες τις πήραν και ανοίχτηκαν για να βοηθήσουν αν χρειαζόταν».

Σκληρός κεμαλικός στην κεφαλή του στρατού

Ο στρατηγός Ισίκ Κοσανέρ, νέος αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, θεωρείται «κοσμικός ως το κόκαλο»

 ΑΓΚΥΡΑ «Σιωπηλός» και «σκληροπυρηνικά κοσμικός» χαρακτηρίζεται ο νέος αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ανέλαβε χθες τα καθήκοντά του σε μια δύσκολη στιγμή για τον τουρκικό στρατό. Ο στρατηγός Ισίκ Κοσανέρ , που πήρε τη σκυτάλη από τον Ιλκέρ Μπασμπούγ , βρίσκει εαυτόν «στριμωγμένο» ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις προς το δημοκρατικότε- ρο που απαιτεί η ΕΕ και στην πρόθεση της κυβέρνησης Ερντογάν να περιορίσει τις εξουσίες των πασάδων.

Η αλλαγή φρουράς στην κεφαλή του τουρκικού στρατού, του δεύτερου μεγαλύτερου στο ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες προτού το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα βάλει με έναν ακόμη πυλώνα του τουρκικού κατεστημένου- τη Δικαιοσύνη. Η έκβαση του μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης και δικαστών θα καθορίσει τη μελλοντική μορφή της μουσουλμανικής αυτής δημοκρατίας.

Το παρελθόν του στρατηγού Κοσανέρ στο Σώμα των Καταδρομέων τού έχει χαρίσει το παρωνύμιο «πασά κομάντο». Κεμαλιστής ως το κόκαλο, όχι όμως και ιέραξ, είναι πολύ φειδωλός στις δηλώσεις. Εχει επίσης εργαστεί στην υπηρεσία πληροφοριών και συμμετείχε στην εισβολή στην Κύπρο, το 1974, ως διοικητής μονάδας της Ταξιαρχίας Καταδρομών. Μετά το 2000 διετέλεσε επικεφαλής των τουρκικών δυνάμεων στην κατεχόμενη Κύπρο.

Ενα από τα «αγκάθια» που έχει να αντιμετωπίσει ο Κοσανέρ, που γεννήθηκε πριν από 65 χρόνια στη Σμύρνη, είναι οι δίκες συναδέλφων του για την υπόθεση Εργκενεκόν που αφορά μια παραστρατιωτική συνωμοσία για την ανατροπή της κυβέρνησης. Ο διορισμός του, πριν από λίγες εβδομάδες, έβαλε ένα τέλος στην ένταση που είχε δημιουργηθεί εντός του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ένα Σώμα όπου κυριαρχούν οι στρατηγοί αλλά προεδρεύει ο πρωθυπουργός. Ο Ερντογάν μπλοκάρισε την προαγωγή πολλών στρατιωτικών, προκαλώντας μεγάλη δυσαρέσκεια στις τάξεις των «πασάδων».

Ο στρατηγός είναι παντρεμένος με τη Νουρντάν και πατέρας δύο παιδιών. Είναι φανατικός οπαδός της Γαλατάσαραϊ και από τα τουρκικά ΜΜΕ επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι γνωρίζει αγγλικά. Στη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ θα μείνει για τα επόμενα τρία χρόνια, ως την αποστράτευσή του.

«Εχει δύσκολη δουλειά μπροστά του» λέει ο αναλυτής Γουλφγκάνγκο Πίκολι. «Υπάρχει ένταση στις σχέσεις κυβέρνησηςστρατού ενώ έχει αναζωπυρωθεί και η βία του ΡΚΚ» στη Νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο στρατός, αυτοδιορισμένος φύλακας του κοσμικού κράτους, έχει ανατρέψει τέσσερις κυβερνήσεις στην Τουρκία, αλλά τελευταίως οι μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε η κυβέρνηση ως μέρος της πορείας προς την ΕΕ έχουν περιορίσει κατά πολύ την εξουσία του. Ο Ερντογάν, ο οποίος στον αγώνα του κατά του στρατιωτικού και του δικαστικού κατεστημένου έχει την υποστήριξη της ανερχόμενης μεσαίας τάξης που αντιτίθεται στην κεμαλική ελίτ, δηλώνει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στη στρατιωτική «κηδεμονία» της Τουρκίας. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι σχέσεις κυβέρνησης- στρατού θα είναι γενικώς ομαλές, με μεμονωμένες στιγμές έντασης. Ομοίως και ο στρατηγός εν αποστρατεία Οζγκέν ο οποίος δήλωσε: Ο Κοσανέρ «είναι δημοκράτης και θα προσπαθήσει να προστατεύσει τις ένοπλες δυνάμεις με δημοκρατικούς τρόπους».

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗ

Η Τουρκία διοργανώνει δημοψήφισμα στις 12 Σεπτεμβρίου για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις.

Αν επικρατήσει το «Ναι» θα τροποποιηθεί το Σύνταγμα που είχε καταρτίσει ο στρατός το 1982. Οι μεταρρυθμίσεις θα περιορίσουν τις εξουσίες του στρατού και των δικαστικών. Τον Δεκέμβριο θα δικαστούν οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στο παρακρατικό δίκτυο των εθνικιστών Εργκενεκόν.

Το πλήγμα στην επιρροή του στρατού θεωρείται αναπόφευκτο.

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Σε πορεία ολέθρου η Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο Κείμενο Εργασίας που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Με ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα οι αναλυτές του ιδρύματος προβαίνουν σε ανησυχητικές διαπιστώσεις και αποκαλύψεις για την ολιγωρία που απειλεί να βάλει ταφόπλακα σε έναν τομέα που θα έπρεπε λόγω ιστορίας και γεωγραφίας να πρωταγωνιστεί…

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο Κείμενο Εργασίας που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Με ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα οι αναλυτές του ιδρύματος προβαίνουν σε ανησυχητικές διαπιστώσεις και αποκαλύψεις για την ολιγωρία που απειλεί να βάλει ταφόπλακα σε έναν τομέα που θα έπρεπε λόγω ιστορίας και γεωγραφίας να πρωταγωνιστεί…

Ορατό είναι πλέον το φάσμα της ανεργίας για τους 1.300 εργαζομένους στα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ), καθώς με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα η κήρυξη σε πτώχευση των ναυπηγείων και η παραπομπή στη διαιτησία των συμβάσεων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ» εμφανίζεται ως η πιο πιθανή εξέλιξη.

Κύριο αίτιο της εξέλιξης αυτής είναι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου της 18ης Μαρτίου 2010 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης (υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος και Οικονομικών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου), της Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) και της Abu Dhabi Mar Group (ADM) για τη μεταβίβαση των ΕΝΑΕ στην κυριότητα της ADM κατά ποσοστό 75,1% του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι δύο ήταν οι προϋποθέσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν προκειμένου να εφαρμοστεί η συμφωνία -πλαίσιο.

Η πρώτη ήταν η σύμβαση για την προμήθεια των δύο νέων υποβρυχίων Type 214 και η κατάλληλη τροποποίηση και ολοκλήρωση των εν εξελίξει συμβάσεων «Αρχιμήδης» (ναυπήγηση τεσσάρων υποβρυχίων Type 214) και «Ποσειδώνας ΙΙ» (εκσυγχρονισμός μέσης ζωής τριών υποβρύχιων Τύπου 209/1200).

Η δεύτερη προϋπόθεση ήταν η αναίρεση του προστίμου που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στα ΕΝΑΕ για παράνομη χρηματοδότηση από την ελληνική κυβέρνηση κατά την περίοδο προ του 2000.

Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση το θέμα διευθετήθηκε, καθώς τελικά η ελληνική κυβέρνηση επέτυχε τη συμφωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βάση των προβλέψεων που είχε διαπραγματευτεί και συμφωνήσει στις 2 Ιουλίου 2008 η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απαιτήθηκε μάλιστα υψηλού πολιτικού επιπέδου παρέμβαση ότι τα ΕΝΑΕ είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική αμυντική ικανότητα και ότι ως εκ τούτου, η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα δεχθεί τη μη διατήρησή τους ως ενεργού βιομηχανικής μονάδας. Υπενθυμίζεται ότι ως αποτέλεσμα της αναβλητικότητας και των παλινωδιών για το θέμα που χαρακτηρίζει τις ελληνικές θέσεις από το 2007 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα επί του παρόντος δεν μπορεί να διαθέσει τους οικονομικούς πόρους για να υποστηρίξει την έναρξη ναυπήγησης πολεμικών πλοίων το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν άσχημο.

Αυτό εξάλλου φάνηκε τόσο από την απαξιωτική στάση των γραφειοκρατών της στην ελληνική επίσημη αντιπροσωπεία κατά τη συνάντηση της 5ης Ιουνίου, όσο και από το γεγονός ότι αυξήθηκε από τα αρχικά 10 σε 15 έτη η απαγόρευση εμπλοκής του «στρατιωτικού τμήματος» των ΕΝΑΕ σε πολιτικής φύσης ναυπηγικές δραστηριότητες.

Εκεί, έκπληκτη η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εξοπλισμών του ΓΕΝ αρχιπλοίαρχο Η. Δημόπουλο, άκουσε τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνουν την υλοποίηση νέων ναυπηγικών προγραμμάτων (το οποίο περισσότερο ή λιγότερα δικαιολογημένα αμφισβήτησαν λόγω της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η χώρα μας), αλλά και ακόμα αυτή τη συντήρηση του Στόλου να γίνει σε άλλα ναυπηγεία της Μεσογείου... τουρκικά, γαλλικά ή ιταλικά!

Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να αναθέσει στα ΕΝΑΕ τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής (ΕΜΖ) των τεσσάρων φρεγατών Type ΜΕΚΟ-200HN του Πολεμικού Ναυτικού (ένα πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται ήδη στο 2006-2010 πενταετές πρόγραμμα εξοπλισμών [ΕΜΠΑΕ] και το οποίο αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Πολεμικό Ναυτικό) καθώς και τη συντήρηση του Στόλου, παράγει τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας, ώστε να ανταποκριθεί στα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον διαχωρισμό των ΕΝΑΕ σε αναλογία 75-25 σε στρατιωτικό και εμπορικό ναυπηγείο.

Στην πρώτη όμως περίπτωση οι καθυστερήσεις είναι σημαντικότατες και μέχρι σήμερα, μόλις τέσσερις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2010, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές (ελληνική και γερμανική) είναι τόση που δεν επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ταυτόχρονα η TKMS εμφανίζεται αρνητική σε οποιαδήποτε παράταση της διαδικασίας, καθώς το ενδιαφέρον της για τον ναυπηγικό τομέα δεν υφίσταται πλέον όπως απεδείχθη και από την πώληση όλων σχεδόν των ελεγχομένων από αυτή εταιριών του τομέα, δηλαδή την ουσιαστική και οριστική απεμπλοκή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 19 Αυγούστου η ελληνική πλευρά με τηλεφωνική επικοινωνία, ενημέρωσε την TKMS ότι η συνάντηση των επιτροπών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της σύμβασης προμήθειας των δύο νέων υποβρυχίων Type 214 και την τροποποίηση και ολοκλήρωση των συμβάσεων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ» έπρεπε να αναβληθεί για μία εβδομάδα και να μετακινηθεί από τις 23 Αυγούστου για την Τρίτη 31 Αυγούστου.

Η αναβολή αυτή και μάλιστα την ημέρα που λήγει η ισχύς της συμφωνίας – πλαίσιο της 18ης Μαρτίου 2010, είναι αυτονόητο ότι δεν αφήνει κανένα χρονικό περιθώριο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις οι οποίες πιθανόν να χρειαστούν για την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Για μια ακόμη φορά, το ελληνικό δημόσιο, παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή του πέντε μήνες καιρό να διαπραγματευθεί και να πιέσει τους Γερμανούς ώστε να κατευθύνει τις εξελίξεις σε όσο το δυνατόν πιο θετική κατεύθυνση για τα ελληνικά συμφέροντα, εμφανίζεται να αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους, εξαντλώντας όλα τα γνωστά εξ αρχής χρονικά περιθώρια, χωρίς παράλληλα να έχει ολοκληρώσει το έργο που απαιτείται.

Και όμως για τους παρατηρητές των εξελίξεων η συγκεκριμένη πορεία ήταν απλώς προδιαγεγραμμένη εξ αρχής! Δεν υπάρχει ίσως πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον χαλαρό ρυθμό που διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες, ας σημειωθεί «σεβάστηκαν» ακόμη και τα «μπάνια του λαού»!

Ας θέσουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια χρονολογική σειρά:

Στις 27 Μαΐου 2010, δηλαδή δύο μήνες περίπου μετά την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας – πλαίσιο από την ελληνική πλευρά, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος συγκρότησε την επιτροπή διαπραγματεύσεων και μία δεύτερη υποστηρικτική αυτής. Σύμφωνα με τη διαταγή συγκρότησης της επιτροπής, αυτή έπρεπε αρχικά να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 10 Ιουλίου 2010. Μετά τη συνάντηση της 1ης Ιουλίου 2010 με την TKMS και την ADM ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν πριν από την 31η Ιουλίου 2010, αλλά τελικά δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2010.

Η επιτροπή συνεδρίαζε δύο (!) φορές της εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9.30 μέχρι τις 13.30, δηλαδή τέσσερις... ολόκληρες ώρες κάθε φορά!

Στις 30 Ιουλίου, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν μέχρι τις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που έγινε μετά από συνεννόηση των δυο πλευρών, το διάστημα της διακοπής η ελληνική πλευρά θα «χτένιζε» το κείμενο της σύμβασης, ώστε να οριστικοποιηθούν οι όροι και το περιεχόμενό της.
Συνολικά έγιναν περί τις 15 συναντήσεις των δυο επιτροπών, ενώ κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ανέκυψαν ζητήματα για 15 από τους συνολικά 29 όρους της σύμβασης! Επί της ουσίας δηλαδή, η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της ενώ είχε τη μισή σύμβαση «στον αέρα» και η καταληκτική ημερομηνία που θα συνεπαγόταν μια άκρως δυσμενή εξέλιξη για τα ελληνικά συμφέροντα, την προσφυγή της γερμανικής πλευράς στη διαιτησία, πλησίαζε επικίνδυνα!

Ενός κακού μύρια έπονται...

Δυστυχώς οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις της ελληνικής κυβέρνησης έχουν ως αποτέλεσμα τον «αργό θάνατο» (απαξίωση) των ΕΝΑΕ και καθιστά την απόκτηση πολύ λιγότερο ελκυστική για τον Όμιλο της ADM.

Όπως έχει ήδη επίσημα κοινοποιήσει στην ελληνική κυβέρνηση η ADΜ, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόκτηση των ΕΝΑΕ σε κατάσταση λειτουργίας. Καθώς έχει έλθει το πλήρωμα του χρόνου, το ενδεχόμενο η TKMS από 31 Αυγούστου 2010, να κηρύξει τα ΕΝΑΕ σε πτώχευση, και να ενεργοποιήσει εκ νέου τη διαδικασία της διαιτησίας δεν αυξάνεται απλώς, αλλά σταδιακά μετατρέπεται σε βεβαιότητα.

Αν συμβεί αυτό, τότε τα ΕΝΑΕ παύουν να είναι ελκυστικά προς απόκτηση και θα ήταν αφελές να αναμένει κανείς ότι ένας όμιλος, όπως η ADM, θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για την απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Στην περίπτωση αυτή, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την απόλυτη καταστροφή:

> Την άμεση απώλεια των περίπου 1.300 θέσεων εργασίας και ένα βαρύ πλήγμα για την εθνική ναυπηγική βιομηχανική ικανότητα, που σε δεύτερη φάση θα συμπαρασύρει του σύνολο σχεδόν της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας συντήρησης (ναυπηγο-επισκευαστική ζώνη) καθώς και την απώλεια περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας.

> Την παραμονή σε εκκρεμότητα των συμβάσεων «Αρχιμήδης» (κατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων Type 214) και «Ποσειδώνας ΙΙ» (εκσυγχρονισμός μέσης ζωής των τριών υποβρυχίων Type 209/1200). Ως αποτέλεσμα, μετά την πληρωμή ύψους περίπου 2,5 δις ευρώ το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει «στον αέρα» πέντε υποβρύχια με σοβαρές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή του ικανότητα, ενώ θα πρέπει να περιμένει αδιευκρίνιστο χρόνο (μέχρι την έκδοση απόφασης στο διαιτητικό δικαστήριο) για να προδιαγραφούν οι μελλοντικές εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας παραλείψεων, λαθών και αμελειών του παρελθόντος υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η έκβαση της διαδικασίας της διαιτησίας να είναι ευνοϊκή για την TKMS. Αυτό θα επιβάλει επιπρόσθετες σημαντικές οικονομικές και νομικές επιβαρύνσεις για την ελληνική πλευρά.

> Την απώλεια της μίας και μοναδικής ευκαιρίας για να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, μια τοπική ναυπηγική βιομηχανία με υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ADM τα ΕΝΑΕ ως μέλος του Ομίλου ADM θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία του συνόλου του ομίλου), και κυρίως στις εξαγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων παραγωγής των ΕΝΑΕ, των εγκαταστάσεων, καθώς και της κεντρικής γεωγραφικής τους θέσης, του δικτύου προώθησης της ADM (μόνο στη λεκάνη της Μεσογείου σήμερα χρησιμοποιούνται σε διάφορες ναυτικές δυνάμεις περισσότερο από 90 πλοία κατασκευής του ομίλου ADM [Blohm+Voss, CMN] τα οποία αντιπροσωπεύουν μια πολλά υποσχόμενη αγορά εξαγωγών) και της τεχνολογίας, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (Η.Α.Ε.), δημιουργούν μια πολύ αποτελεσματική δύναμη που θα κυριαρχήσει στην αγορά της λεκάνης της Μεσογείου. Το δυναμικό εξαγωγών δεν θα αυξήσει απλώς την κατοχή των ΕΝΑΕ, αλλά και θα συμβάλλει στην αναγέννηση ολόκληρης της ελληνικής βιομηχανίας ναυπήγησης και επισκευής πλοίων.

> Την απώλεια μίας μοναδικής ευκαιρίας να μετεξελιχθεί, η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία σε κυρίαρχη διεθνώς αντίστοιχη με την ελληνική ναυτιλία.

> Τις καταστροφικές επιπτώσεις στις υπό ανάπτυξη σχέσεις Ελλάδας – Η.Α.Ε. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι δύο χώρες είναι πρόθυμες να την αναπτύξουν σε μια στρατηγική εταιρική σχέση. Δυστυχώς, η κατάρρευση της αγοράς των ΕΝΑΕ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς θα εκληφθεί ως αδυναμία της ελληνικής πλευράς να στηρίξει και να διευκολύνει μια μεγάλη επένδυση. Αυτό προφανώς θα υπονομεύσει και όλα τα υπόλοιπα υπό διαπραγμάτευση χρηματοδοτικά σχέδια μεταξύ των δύο χωρών συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευση των ΗΑΕ να συμμετέχουν ως επενδυτής στο Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης.

Μόνιμη ελληνική παθογένεια...

Κι όμως, το διαφαινόμενο ναυάγιο των ΕΝΑΕ δεν είναι το μοναδικό επενδυτικό σχέδιο που τορπιλίζεται από τη ραθυμία, αδυναμία συντονισμού, έλλειψη οράματος και πολιτικής και χαρακτηριστική προχειρότητα μιας ακόμα ελληνικής κυβέρνησης.

Τον ίδιο δρόμο ακολουθεί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και η ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ επένδυση του Κατάρ για την δημιουργία σταθμού αποθήκευσης και μεταφόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας! Μάλιστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι της παρούσας κυβέρνησης εμφανίζονται να έχουν εκτεθεί, καθώς παρά τις προσωπικές τους διαβεβαιώσεις, η αθάνατη ελληνική κρατική μηχανή δεν κατόρθωσε να υλοποιήσει υψηλής προτεραιότητας εκπεφρασμένες κυβερνητικές επιλογές.

Το μέλλον της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και ο πόλεμος συμφερόντων

Το πρόβλημα των ΕΝΑΕ είναι γνωστό ότι κληρονομήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση η οποία αμέσως μετά τις εκλογές και την ανάληψη της εξουσίας, βρέθηκε κυριολεκτικά με μία απασφαλισμένη χειροβομβίδα στα χέρια της.

Δυστυχώς, στον ελληνικό μικρόκοσμο του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού, των εργολάβων πάσης φύσεως, των συμφερόντων και των ομάδων πίεσης, η εμφάνιση ενός επίδοξου αγοραστή με τη μορφή της ADM, αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένας άλλος υποψήφιος για τη νομή των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Παραδόξως, οι κύκλοι αυτοί αν και ζουν στη χώρα, μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί την ένταση της οικονομικής κρίσης που ζούμε, ούτε καταλήγουν στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι οι καιροί των... «ευτραφών και ανεξέλεγκτων αγελάδων» στους ελληνικούς εξοπλισμούς όχι απλώς έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί, αλλά δεν πρόκειται να επανέλθουν ποτέ.

Επίσης παραδόξως, φαίνεται να αγνοούν (ή απλώς αδιαφορούν) και στοιχειώδεις οικονομικούς υπολογισμούς που αφορούν τη βιωσιμότητα των ΕΝΑΕ τα οποία απαιτούν περί τα 70 - 80 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για την κάλυψη απλώς και μόνον των λειτουργικών τους εξόδων. Είναι αυτονόητο ότι ακόμη και η ανάθεση ενός ελληνικού εξοπλιστικού – ναυπηγικού προγράμματος δεν επαρκεί για τη διατήρηση των ΕΝΑΕ σε λειτουργία ως υγιούς και βιώσιμης επιχείρησης.

Η λύση στο πρόβλημα φυσικά είναι η εξαγωγική δραστηριότητα, δηλαδή με άλλα λόγια η πώληση πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων σε άλλες χώρες.

Για να συμβεί όμως αυτό απαιτείται τα ΕΝΑΕ να διαθέτουν την πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα επί των σχεδιάσεων. Και αυτό ακριβώς μπορεί να προσφέρει η ADM καθώς πλέον αποτελεί τον μεγαλύτερο ναυπηγικό όμιλο στον κόσμο (βλ. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 06 της 8ης Απριλίου 2010 με τίτλο: «Από τον κρατικοδίαιτο μεταπραττισμό στο «εθνικό πλοίο»).


Ως επίμετρο

Συμπερασματικά, η κατάρρευση της επενδυτικής πρωτοβουλίας των ΕΝΑΕ λόγω καθυστερήσεων, αναβλητικότητας και κωλυσιεργίας της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στον Αραβικό κόσμο, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο επενδυτή, δηλαδή στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία.

Στην περίπτωση αυτή ευθύνες θα ανακύψουν όχι μόνο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που διαχειρίζεται το ζήτημα, αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση συνολικά.

Εξάλλου η κυβέρνηση δεν πρέπει μόνο να εξασφαλίζει τους πιστωτές της χώρας αλλά και τους εν δυνάμει επενδυτές. Ελπίζουμε, ότι για άλλη μία φορά στο παρά 1’ θα εμφανιστεί ο «από μηχανής Θεός» να δώσει λύση και να αποσοβηθεί μία καταστροφή.

Ένα σοβαρό περιστατικό με ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς σημειώθηκε στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ελικόπτερο Gazelle αντιαρματικού τύπου (ΑΤ), παρουσίασε κραδασμούς με αποτέλεσμα οι χειριστές του να αποφασίσουν να το προσγειώσουν σε χωράφι.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί στις 11 το πρωί από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» για εκπαιδευτική πτήση. Όπως έγινε γνωστό, οι δυο χειριστές είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσε συνεργείο από την αεροπορική βάση. Το ελικόπτερο φορτώθηκε σε πλατφόρμα με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος ώστε να μεταφερθεί στην αεροπορική βάση για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Εάν πρέπει κάτι να σχολιάσει κανείς στη συγκεκριμένη είδηση είναι ότι τέτοια περιστατικά είναι τα επακόλουθα της άκριτης μείωσης δαπανών. Η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κατά 10% (καύσιμα και συντήρηση, καθότι... το φαγητό π.χ. δεν κόβεται) και 10% από το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης που είναι επί της ουσίας ο εξοπλιστικός προϋπολογισμός της Εθνικής Φρουράς

Φοβούμαστε ότι οι κυβερνώντες δεν έχουν αντιληφθεί τον ανελαστικό χαρακτήρα συγκεκριμένων δαπανών και το ότι η Ιστορία αποδεικνύει πως βεβιασμένες αποφάσεις έστω και υπό το πρίσμα της οικονομικής εξυγίανσης συχνότατα, αποβαίνουν μοιραίες σε βάθος χρόνου...

Νέα παραίτηση ναυάρχου!

Επιδημία παραιτήσεων φαίνεται πως έχει πέσει στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς ένα ακόμη ανώτατο στέλεχος οδηγήθηκε στην απόφαση υποβολής της παραίτησής του...
Πρόκειται για τον κλαδάρχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) που υπηρετούσε στην Διεύθυνση Πόρων του ΓΕΕΘΑ υποναύαρχο Αντώνη Παπαϊωάννου, ο οποίος παραιτήθηκε προ ολίγης ώρας (το πρωί της Δευτέρας), επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Υπενθυμίθζεται ότι στη συγκεκριμένη θέση υπηρετούσε και ο υποναύαρχος Φενέκος, ο οποίος επίσης διάλεξε το δρόμο της υποβολής παραίτησης.

Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ακόμη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, απογοητευμένος για την επικρατούσα κατάσταση και την πλήρη γραφειοκρατική ακινησία στην προώθηση των θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει επιβάλει η οικονομική κρίση.

Το συγκεκριμένο στέλεχος είχε υπηρετήσει με επιτυχία σε πλήθος κρίσιμες θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ χρημάτισε και ως Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) στο Λονδίνο

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο δεύτερος πιλότος

Στη 1.15 σήμερα έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, ο σμηναγός Σήφης Αναστασάκης, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ύστερα από τη σύγκρουση και πτώση των δύο F16 νοτίως της νήσου Χρυσή στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ο Σήφης Αναστασάκης έφερε σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη.

Ωστόσο, εξ αιτίας των τριών ανακοπών που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο, είχαν προκληθεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην εγκεφαλική του λειτουργία.

Η νεκρώσιμος ακολουθία εγινε σήμερα Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα 17:30 στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στη Γέργερη Ηρακλείου Κρήτης.

Ο 36χρόνος πιλότος, ο οποίος καταγόταν από την Γέργερη Ηρακλείου, ήταν παντρεμένος και είχε ένα τρίχρονο κοριτσάκι, ενώ η σύζυγός του είναι έγκυος.

Συλλυπητήρια μηνύματα

Συλλυπητήριο μήνυμα στους οικείους του Σήφη Αναστασάκη έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

"Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Σμηναγού Ιωσήφ Αναστασάκη. Η αίσθηση ευθύνης και ο ηρωισμός του ας μείνουν χαραγμένα στην μνήμη μας με την ευχή να μην χρειαστεί να θρηνήσουμε άλλους αξιωματικούς μας. Στους δικούς του καθώς και στην οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου", αναφέρει στο μήνυμά του ο Κάρολος Παπούλιας.

"Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Σμηναγού Ιωσήφ Αναστασάκη. Πάλεψε έως την τελευταία στιγμή σε μια άνιση μάχη. Στην οικογένειά του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την συμπαράστασή μου", αναφέρει στο δικό του μήνυμα ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

"Η υπεράνθρωπη μάχη που έδωσε ο Σμηναγός Ιωσήφ Αναστασάκης και μαζί του όλοι οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το κλιμάκιο του ΓΝΑ δυστυχώς δεν απέδωσε. Η μάχη ήταν άνιση. Εκφράζω την οδύνη μου, την οδύνη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας στους οικείους του. Είμαστε όλοι δίπλα στην οικογένεια, την κόρη και το αγέννητο παιδί του", δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας παρατείνεται κατά δύο ημέρες το διακλαδικό πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

«Τελευταίο αντίο» στο σμηναγό Αναστάσιο Μπαλατσούκα

Κηδεύτηκε το απόγευμα από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στην Άρτα ο 33χρονος σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας Αναστάσιος Μπαλατσούκας, που σκοτώθηκε μετά τη σύγκρουση του αεροσκάφους του με άλλο κατά την διάρκεια άσκησης στην Κρήτη.
Πλήθος συμπολιτών, συγγενών, συναδέλφων και φίλων του, συνόδευσαν τον 33χρονο στην τελευταία κατοικία του.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Παναγιώτης Μπεγλίτης.

Μεταξύ άλλων, στεφάνια κατατέθηκαν στην σορό του, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια, του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Βενιζέλου.

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Αγωνία για τον πιλότο

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του 36χρονου πιλότου Σήφη Αναστασάκη, που τραυματίστηκε στη σύγκρουση και πτώση των δύο F16 νοτίως της νήσου Χρυσή στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ο 36χρονος χειριστής βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, είναι σε καταστολή και σταθεροποιημένος. Το απόγευμα της Πέμπτης, ο πιλότος μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας με ακατάσχετη αιμορραγία στην περιοχή της κοιλιάς και με πίεση στο 2. Ηδη οι γιατροί της Ιεράπετρας τον είχαν ανατάξει τρεις φορές από ανακοπή. Στο ΠΑΓΝΗ τον περίμενε ομάδα γιατρών πολλών ειδικοτήτων που κατέβαλε προσπάθεια να σταματήσει την αιμορραγία με διαρκείς μεταγγίσεις και φάρμακα, ενώ χρειάστηκε στη διάρκεια της νύχτας να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση.

Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση των εσωτερικών του οργάνων και περιμένουν τα επόμενα 2-3 εικοσιτετράωρα για να κάνουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη της υγείας του. Στο νοσοκομείο βρίσκονται από το απόγευμα της Πέμπτης οι γονείς του, η σύζυγός του, που είναι έγκυος, και δεκάδες φίλοι και συγγενείς.

Σημειώνεται ότι δεκάδες Ηρακλειώτες πήγαν χθες στα κέντρα αιμοδοσίας για να προσφέρουν αίμα στον τραυματία πιλότο.

Ο δεύτερος επιζήσας χειριστής Παύλος Μποτζάκης από τα Χανιά, 25 χρονώ, βρίσκεται σε καλή κατάσταση, δεν έχει κατάγματα ούτε κάκωση στη σπονδυλική στήλη, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στο ΠΑΓΝΗ, αλλά πιθανότατα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αεροπορίας στην Αθήνα για παρακολούθηση.

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Μάχη για τη ζωή δίνει ο πιλότος του F16

Κρίσιμη είναι η κατάσταση του 36χρονου σμηναγού που τραυματίστηκε σοβαρά, χθες, από τη σύγκρουση των δύο μαχητικών αεροσκαφών στην Κρήτη. Με C 130 μεταφέρεται «πλάσμα» στο νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ, στο οποίο και διεκομίσθη από την Ιεράπετρα ο πιλότος σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και με ακατάσχετη αιμορραγία συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για να ελέγξουν την αιμορραγία του, την οποία ο χειρουργός που τον συνόδευσε με το ελικόπτερο super puma από την Ιεράπετρα, χαρακτήρισε τρομακτική.

Όπως είπε ο ίδιος, ο 36χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας έχοντας τις αισθήσεις του, καθώς στις ερωτήσεις των γιατρών κουνούσε το χέρι του, δείχνοντας ότι έχει επικοινωνία με το περιβάλλον.

Ο 36χρονος - είπε ο γιατρός - είναι παλικάρι αφού κατάφερε να ανανήψει και στις τρεις ανακοπές που υπέστη στο χειρουργείο, ανταποκρινόμενος στις αγωνιώδεις προσπάθειες μας.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο 36χρονος έχει υποστεί διάτρηση πνεύμονα, χτυπήματα στο κεφάλι και σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη, απ' όπου προκλήθηκε η ακατάσχετη αιμορραγία.

Αργά χθες μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και ο άλλος πιλότος που διασώθηκε, ο οποίος φέρει κατάγματα στα άκρα, καθώς και αυχενική κάκωση.

Για μαύρη μέρα στην Πολεμική μας Αεροπορία μίλησε χθες το βράδυ από το Ηράκλειο ο υπουργός Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος μετά τις συνεχείς συσκέψεις που είχε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου αφού ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας, έδωσε τις σχετικές κατευθύνσεις και ενημέρωσε στη συνέχεια τον Πρωθυπουργό.

"Χάσαμε ένα ακόμα παλικάρι ανέφερε και πρόσθεσε : Η οδύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Ένα ακόμα παλικάρι δίνει τη μάχη της ζωής. Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ, της Ιεράπετρας και της Αεροπορίας, είναι πάνω του. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κερδίσει τη δύσκολη μάχη. Υπάρχει ένας ακόμα τραυματίας, αλλά είναι πολύ καλά στη υγεία του. Τον περιμένουμε και αυτόν τώρα στο ΠΑΓΝΗ.

Όσο για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχουμε χρόνο να τα δούμε. Τώρα πρέπει να ξεπεράσουμε το δύσκολο κάβο. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, όλη η ελληνική κοινωνία, νοιώθει τους ανθρώπους αυτούς ως δικούς της, είμαστε και εμείς μέλη των οικογενειών τους."

Αύριο η κηδεία του άτυχου Σμηναγού

Η νεκρώσιμη ακολουθία του Σμηναγού Αναστάσιου Μπαλατσούκα θα τελεστεί αύριο στις 17:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, τα αεροσκάφη που κατέπεσαν ήταν το υπ’ αριθμ. 522 μονοθέσιο, το οποίο αφίχθη στην Ελλάδα την 25 Φεβρουαρίου 2004 και είχε συμπληρώσει 1.315 περίπου ώρες πτήσεως και το υπ’ αριθμ. 604 διθέσιο, το οποίο αφίχθη στην Ελλάδα την 19 Ιουνίου 2003 και είχε συμπληρώσει 1.130 περίπου ώρες πτήσεως.

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙς

Σύγκρουση δύο μαχητικών F-16 νότια της Κρήτης

Νεκρός ο ένας πιλότος - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας από τους δύο διασωθέντες

Νεκρός εντοπίστηκε τελικά ο ένας από τους τρεις πιλότους των δύο μαχητικών F-16 που συγκρούστηκαν σήμερα νότια της Κρήτης.

Τα δύο f-16 Block 52 της Πολεμικής Αεροπορίας από την 340 Μοίρα της 115 Πτέρυγα Μάχης με έδρα τη Σούδα Κρήτης συγκρούστηκαν στον αέρα νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσή (Γαϊδουρονήσι), λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να συντριβούν. Επρόκειτο για ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο αεροσκάφος.

Οι δύο εκ των χειριστών περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου υπεβλήθησαν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάσταση του ενός κρίνεται ιδιαιτέρως κρίσιμη καθώς υπέστη εσωτερική αιμορραγία, ο δεύτερος φέρει σημαντικά κατάγματα στα κάτω άκρα.

«Ο εθελοντισμός ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται»

Προτείνουν την συνεργασία όλων των εθελοντικώνφορέων για τον καλύτερο συντονισμό δράσεων Μπορεί η Λέσχη Καταδρομέων Κω, να μετρά μόνο ένα χρόνο «ζωής» στα δρώμενα του Νησιού μας, ωστόσο σε αυτό το διάστημα κατάφερε και έκανε «αισθητή» την παρουσία της.Συναντήσαμε ορισμένα από τα μέλη της (έχει συνολικά 50 μέλη) στα γραφεία του στην Αλεξάντερ Φάσιον (όπου έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο και έχουν διαμορφωθεί από την ίδια την Λ.Ε.Κ), λίγο πριν ξεκινήσουν την καθιερωμένη βάρδια τους για την πυρασφάλεια.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όπως μας είπαν, το 2009 είχε πλέον ωριμάσει ανάμεσα στα μέλη, η ιδέα για την δημιουργία μίας λέσχης, με σκοπό τη διατήρηση του καταδρομικού πνεύματος, καθώς και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εφέδρων καταδρομέων. Έτσι ιδρύθηκε η Λέσχη Καταδρομέων Κω, με απώτερο σκοπό την αρωγή προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, με την δημιουργία ομάδας αιμοδοτών, η σύσταση τμημάτων ερασιτεχνικού αθλητισμού και η συμμετοχή της Λ.Ε.Κ. σε πρωταθλήματα των αντίστοιχων αθλητικών ομοσπονδιών.Ακόμη, η δημιουργία Ειδικής Διασωστικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών (Ε.Δ.Ο.Π.Α.) και τμήματος εκπαίδευσης διασωστών και δασοπυρόσβεσης, παρατηρητών δασοπροστασίας, διάσωσης εγκλωβισμένων ατόμων από σεισμούς, χιόνια και απομακρυσμένες περιοχές και υποβρύχιων ερευνών, οι οποίες αυτές ενέργειες εντάσσονται στον Π.Σ.Ε.Α. Η Λ.Ε.Κ. δραστηριοποιείτε σε οργάνωση των εθελοντών με σκοπό την παροχή βοήθειας στον κρατικό μηχανισμό σε περιπτώσεις θεομηνιών, καταστροφών από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια και μεγάλων ατυχημάτων, καθώς επίσης και σε θέματα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η Λ.Ε.Κ ΚΩ από τα πρώτα της βήματα έδειξε το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά ενεργούν οι έφεδροι καταδρομείς! Μάλιστα, κατάφεραν σε ελάχιστο χρόνο να πατεντάρουν δυο πυροσβεστικά οχήματα 450 λίτρων με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (φωτο). Συμμετείχαν στη καλοκαιρινή πυρασφάλεια του νησιού το 2009 καθώς και σε αρκετές φωτιές με τα οχήματα τους (τα οποία έχουν εξοπλίσει οι ίδιοι με δικά τους χρήματα.Όπως μας είπαν «συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά για το καλό του τόπου μας και της Πατρίδας μας» επισημαίνοντας ότι ο εθελοντισμός, ούτε αγοράζεται, ούτε πουλιέται».

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΛΛΙΩΣ.

Το παν σε περίπτωση φωτιάς, μας είπαν, είναι να την προλάβουμε πριν αυτή πάρει μεγάλες διαστάσεις, διαφορετικά .χαθήκαμε. Η Λ.Ε.Κ παίρνει μέρος στην πυρασφάλεια με 2 δικά της οχήματα πυρόσβεσης.Στη φετινη αντιπυρικη περιοδο τους έχει ανατεθεί από την Π.Υ η περιοχή τη Ζιάς, τις βραδινές ώρες 10-1. Τα μέλη της Λ.Ε.Κ, παρακολουθούν συχνά σεμινάρια πυρόσβεσης, πρώτων βοηθειών κ.α. ώστε να είναι έτοιμοι και κατάλληλοι εκπαιδευμένοι για να επέμβουν ουσιαστικά σε τυχόν πρόβλημα και να μην είναι απλά. θεατές.Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, είναι φυσικά το οικονομικό. Τα έσοδα της Λ.Ε.Κ , προέρχονται κυρίως από την εισφορά των μελών, από διάφορες χορηγίες ιδιωτών, ωστόσο κάνουν έκκληση σε όσους θέλουν να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στη Λέσχη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Προτείνουν την συνεργασία όλων των εθελοντικών οργανώσεων σε σημαντικά ζητήματα, όπως αυτό της πυρασφάλειας, ώστε οι δράσεις τους να είναι συντονισμένες και οργανωμένες, Επίσης, θεωρούν ότι μπορούν όλες οι οργανώσεις να συστεγαστούν στο κτίριο της «Αλεξάντερ Φάσιον» για να υπάρχει άμεση συνεργασία. «Εμείς - είπαν- θέλουμε την συνεργασία απ' όλους, δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν. Εθελοντές υπάρχουν πολλοί, ωστόσο μερικοί έχουν μπερδέψει την έννοια του εθελοντισμού με την προβολή και τις πελατειακές σχέσεις.

ΔΕΝ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Στο Νησί μας θεωρούν ότι ο εθελοντισμός βρίσκεται σε καλό επίπεδο, όμως δεν εκμεταλλεύεται σωστά. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ο οποίος θα οργανώσει όλους τους εθελοντές. Η οργάνωση μπορεί να γίνει εύκολα και το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν αρκετοί εθελοντές. «Εμείς δουλεύουμε όσο μπορούμε πιο οργανωμένα, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Θάνατος στρατιώτη σε μονάδα στο Κιλκίς

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε ότι χθές τα ξημερώματα στις 04.40 , βρέθηκε απαγχονισμένος ένας 19χρονος στρατιώτης που υπηρετούσε σε μονάδα του Ν. Κιλκίς.
Για τα αίτια του θανάτου διατάχθηκε προανάκριση από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης και ο Αρχηγός του ΓΕΣ εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του θανόντος.

Εμπλοκές και υπερπτήσεις μετά από εννέα μήνες

Κάθετη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας για το μήνα Ιούλιο δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ). Οι δείκτες επιθετικότητας της Τουρκίας παρουσιάζουν τουλάχιστον 30% αύξηση παραβιάσεων σε σχέση με το μήνα Ιούνιο, ιδιαίτερη σημασία όμως έχουν δύο γεγονότα:


Πρώτον, ενώ μέχρι το Ιούλιο οι εμπλοκές, δηλαδή οι εικονικές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών περιορίζονταν μόλις σε 5 (απόρροια κυρίως της πολιτικής απόφασης να μην εμπλέκονται οι χειριστές της ΠΑ παρά μόνον όταν η κατάσταση φτάνει στο «μη περαιτέρω») ακριβώς αυτή η «μη περαιτέρω» επιθετική συμπεριφορά των τουρκικών μαχητικών είχε τέτοια δυναμική που τον Ιούλιο συνολικά είχαμε 7 εμπλοκές!.

Δεύτερον, οι υπερπτήσεις οι οποίες ομολογουμένως αποτελούν τον πλέον ασφαλή δείκτη της τουρκικής επιθετικότητας και εφαρμογής στην πράξη της αναθεωρητικής πολιτικής της Άγκυρας, για πρώτη φορά μέσα στο 2010 έφτασαν τις 4 μέσα στον Ιούλιο, δεδομένου του γεγονότος πως όλους τους προηγούμενους έξι μήνες είχαμε μόλις δύο υπεπτήσεις εθνικού εδάφους από τουρκικά μαχητικά.

Γενικά από τον Οκτώβριο του 2009 η τουρκική αεροπορική επιθετικότητα είχε δείξει σημάδια αποκλμάκωσης με το τουρκικό Ναυτικό να παίρνει την σκυτάλη των προκλήσεων τουλάχιστον μέχρι τον περασμένο Ιούλιο.

Η αύξηση των δεικτών επιθετικότητας από τουρκικής πλευράς καταδεικνύει στην πράξη, για άλλη μια φορά, την αποτυχία της πολιτικής κατευνασμού και αυτής της κυβέρνησης, αλλά και την συνεπή πολιτική «σκριναρίσματος» ΄που ακολουθεί η Άγκυρα έναντι της Αθήνας με τη χρήση της ένοπλής της ισχύος προκειμένου να γίνει δεκτή από την Αθήνα η αναθεωρητική πολιτική της

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Καθίζηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για τις ΕΕΔ

 
Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας δεν αφήνουν περιθώρια για μία διαφορετική ερμηνεία.

«Στην περίοδο 2006-2010, υπογράφτηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), συμβάσεις για νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με κόστος όπως παρακάτω:

α. Κατά το έτος 2006: 206.349.806,00 Ευρώ.

β. Κατά το έτος 2007: 275.290.756,00 Ευρώ.

γ. Κατά το έτος 2008: 381.036.170,00 Ευρώ.

δ. Κατά το έτος 2009: 56.729.487,99 Ευρώ.

ε. Κατά το έτος 2010: 43.472.340,00 Ευρώ. »

Μέσα σε πέντε χρόνια, τα εξοπλιστικά προγράμματα είναι αξίας λιγότερου του ενός δισεκατομμύριου ευρώ.

Το τελευταίο ανακοινωθέν του υπουργείου Άμυνας δεν αφήνει περιθώρια μιας διαφορετικής ερμηνείας για το νέο ΕΜΠΑΕ, το οποίο είναι έρμαιο των... τυπογραφείων. Η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«…, ως προς το νέο ΕΜΠΑΕ της χρονικής περιόδου 2011-2015, δεν είναι δυνατή η παροχή στοιχείων δεδομένου ότι βρίσκονται στην τελική φάση οι διαδικασίες κατάρτισής του. Υπο το πρίσμα της διαμορφωθείσης οικονομικής συγκυρίας και δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και η όλη προσπάθεια κατάρτισής του κατευθύνεται στην εξεύρεση πιο ρεαλιστικών, οικονομικών και αποδοτικών λύσεων σε συνάρτηση με τις διατιθέμενες για την άμυνα πιστώσεις.»

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, δεν παραγγέλνονται ανταλλακτικά για τον στόλο των αεροσκαφών της ΠΑ. Ακόμη και η συνέχεια της διεξαγωγής της συζήτησης του θέματος στα νομοθετικά όργανα στην Βουλή, ακυρώθηκε, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας.

«Ο Σημίτης δεν ήθελε στην Κύπρο τους S-300»

Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης σε συνέντευξή του εφ' όλης της ύλης στον ΑΝΤΕΝΝΑ Κύπρου επέρριψε την ευθύνη για τη μη μεταφορά στην Κύπρο των ρωσικών πυραύλων S-300 στην τότε κυβέρνηση Σημίτη, η οποία, είπε, δεν ήθελε μεταφορά των πυραύλων στην Κύπρο αλλά στην Κρήτη, λόγω έντονων τουρκικών αντιδράσεων.

Η Αθήνα, πρόσθεσε, δεν ήθελε πολεμική σύρραξη με την Τουρκία η οποία επιβουλεύεται πάντοτε τα Δωδεκάνησα. Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι η Λευκωσία δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις χωρίς προηγουμένως να συνεννοείται με την Αθήνα ώστε να αποφεύγονται βεβιασμένες αποφάσεις που είναι δυνατό να εμπλέξουν την Ελλάδα σε πόλεμο με την Τουρκία.

Στη συνέντευξή του ο κ. Κληρίδης υπεραμύνθηκε της στάσης του το 2004 υπέρ του σχεδίου Ανάν υποστηρίζοντας ότι η απόρριψή του δεν οδήγησε στη βελτίωση της κατάστασης γύρω από το Κυπριακό αλλά αντίθετα στην επιδείνωσή του. Το 2003, είπε, ζήτησε επανεκλογή του για μόνο 16 μήνες ύστερα από προτροπή του Κ. Σημίτη και άλλων γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι μπορούσε τότε να βρεθεί λύση στο Κυπριακό. Περαιτέρω ανέφερε ότι ο Τάσσος Παπαδόπουλος δεν έπρεπε να δεχθεί την επιδιαιτησία του γ.γ. του ΟΗΕ στο Κυπριακό.

Τέλος, απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τον κυπριακό λαό λέγοντας ότι η ενότητα λαού και ηγεσίας είναι αναγκαία προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τυχόν κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κ. Χριστόφια και Ερογλου. Πρόσθεσε ότι όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί, πρέπει να είναι αποδεκτή από τον λαό και να είναι βιώσιμη και λειτουργική.ΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η Ελλάδα 2η σε προμήθειες στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sales)

Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων, μέσω του προγράμματος FMS (Foreign Military Sales) της αμερικανικής κυβέρνησης, για το φορολογικό έτος 2009.

Το στρατιωτικό υλικό που μεταβιβάστηκε στην κυβέρνηση της Ελλάδος από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι λογιστικής αξίας 1.290.661.000 δολαρίων.

Κατά το φορολογικό έτος 2008, το στρατιωτικό υλικό που μεταβιβάστηκε από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα ήταν λογιστικής αξίας 200.000 περίπου δολαρίων.

Οι συνολικές παραδόσεις όπλων της αμερικανικής κυβέρνησης, μέσω του προγράμματος FMS για το φορολογικό έτος 2009, ανήλθαν σε 11,69 δισεκατομμύρια δολάρια - περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σχέση με το φορολογικό έτος 2008.

Οι κορυφαίοι πέντε εισαγωγείς των αμυντικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του προγράμματος FMS για το φορολογικό έτος 2009 ήταν (από την πρώτη προς την πέμπτη θέση, σε αξία σε δολάρια): Σαουδική Αραβία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτος.

Στην ίδια αμερικανική έκθεση που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσονται συχνά μεταξύ των πρώτων δέκα στην λίστα κατάταξης.

Η σχετική κυβερνητική έκθεση για το φορολογικό έτος 2009 κοινοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του State Department, στις 13 Αυγούστου 2010.

Οι στρατιωτικές πωλήσεις FMS, είναι η διακυβερνητική μέθοδος (κυβέρνηση τρίτης χώρας-με-κυβέρνηση των ΗΠΑ) για την πώληση αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και κατάρτισης.

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Εξετάζει άρση casus belli η Αγκυρα

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο κ. Ερντογάν επιθυμεί  να εκπέμψει μήνυμα εκδημοκρατισμού

Της Δωρας Aντωνιου

Την απαλοιφή του casus belli για ενδεχόμενη απόφαση της Ελλάδας επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, από το νέο Πολιτικό Εγγραφο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, εξετάζουν οι αρμόδιες τουρκικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην τουρκική εφημερίδα Sabah. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα για άρση της απόφασης της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για το casus belli. Οι πληροφορίες, που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι το νέο Πολιτικό Εγγραφο Εθνικής Ασφάλειας, που αποτελεί την «κόκκινη βίβλο» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, συντάσσεται στη βάση του δόγματος «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες, που εισήγαγε στη διπλωματική γλώσσα της γείτονος ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Αχμέτ Νταβούτογλου. Ετσι, οι γειτονικές χώρες δεν αντιμετωπίζονται ως εξωτερική απειλή, αλλά ως στοιχείο συνεργασίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Αγκυρα, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε επισημάνει ότι οι εξωτερικές απειλές «εδράζονται σε τεχνητούς φόβους και ανησυχίες που για μεγάλο διάστημα κυριαρχούσαν στην τουρκική εξωτερική πολιτική».

Το Πολιτικό Εγγραφο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας γράφεται εκ νέου κάθε πέντε χρόνια, ωστόσο, το περιεχόμενό του υπόκειται σε ετήσιες αναθεωρήσεις. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιθυμεί μέσα από το νέο κείμενο να δώσει το στίγμα εκδημοκρατισμού της Τουρκίας και των αλλαγών που συνεπάγεται η αποδυνάμωση της επιρροής του στρατιωτικού κατεστημένου. Δεν είναι τυχαίο ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελείται πλέον από περισσότερους αξιωματούχους της κυβέρνησης και λιγότερους εκπροσώπους του στρατού, ενώ οι εισηγήσεις για τις ριζικές αλλαγές στο νέο κείμενο έγιναν από το γραφείο του κ. Ερντογάν.

Στο νέο κείμενο, λοιπόν, η επέκταση από την Ελλάδα των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ., δεν χαρακτηρίζεται ως «προέχουσα απειλή», όπως μέχρι τώρα. Γίνεται, δε, αναφορά στο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας - Τουρκίας, που συστάθηκε για την προσέγγιση και συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η διαδικασία συγγραφής και έγκρισης του νέου Εγγράφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

«Ευπρόσδεκτη» χαρακτηρίζει η Αθήνα μια τέτοια ενέργεια της Αγκυρας, διπλωματικές πηγές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις οριστικές διατυπώσεις, καθώς οι πληροφορίες δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και κίνηση σκοπιμότητας, που εντάσσεται στις εσωτερικές διεργασίες της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η άρση του casus belli είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Τουρκίας ως υποψήφιου κράτους μέλους της Ε.Ε. και θα αποτελούσε σαφές δείγμα έλευσης της γείτονος στη σύγχρονη εποχή. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η ελληνική πλευρά σε καμιά περίπτωση δεν θέτει ανάλογες ενέργειες σε βάση αμοιβαιότητας ή ανταλλαγμάτων.

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Ο ΑΡΧΗΓΟς ΓΕΑ

ΓΕΜΑΤΟ ΦΑΚΕΛΟΥς ΧΩΡΙς ΥΠΟΓΡΑΦΕς ΤΟ ΥΕΘΑ

Αναβολή μιας εβδομάδας για τα Type 214

Για μια εβδομάδα αναβλήθηκε η συνάντηση των επιτροπών διαπραγματεύσεων για την οριστική συμφωνία επί του σχεδίου σύμβασης προμήθειας των δύο νέων υποβρυχίων Type 214.
Σύμφωνα με πληροφορίες , την αναβολή της προγραμματισμένης για χθες Δευτέρα 23 Αυγούστου συνάντησης των δύο επιτροπών ζήτησε η πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ως νέα ημερομηνία ορίστηκε η Τρίτη 31η Αυγούστου.

Η επί περίπου δύο εβδομάδες διακοπή των εργασιών των επιτροπών διαπραγματεύσεων επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική πλευρά για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των όρων του σχεδίου της σύμβασης. Ως γνωστόν η νέα σύμβαση επιλύει οριστικά και θέτει αυστηρά χρονοδιαγράμματα παράδοσης των τεσσάρων υποβρυχίων Type 214) (σύμβαση ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ), ενώ επίσης τροποποιεί τη σύμβαση ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ (εκσυγχρονισμός μέσης ζωής τριών υποβρυχίων Type 209/1200) με την αντικατάσταση του εκσυγχρονισμού δύο παλαιών υποβρυχίων Type 209 με τη ναυπήγηση δύο νέων υποβρυχίων Type 214. Ας σημειωθεί ότι τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και ο επιχειρησιακός φορέας, το ΓΕΝ, έκριναν οικονομικά ασύμφορο τη συνέχιση της υλοποίησης της σύμβασης ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ αφού το τίμημα με τις αναπροσαρμογές είχε ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ ανά υποβρύχιο (έναντι 500 εκατ. ευρώ σταθερής τιμής [fixed-price] για καθένα από τα δύο νέα Type 214).

Την Τρίτη 31 Αυγούστου σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρόκειται επίσης να διεξαχθεί συνάντηση μεταξύ των τριών μερών που υπέγραψαν την συμφωνία-πλαίσιο της 18ης Μαρτίου 2010 δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο, της Abu Dhabi Mar Group (ADM) και της ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Η τριμερής συνάντηση πρόκειται να επικυρώσει την σύμβαση για την προμήθεια των δύο υποβρυχίων Type 214 και να δώσει το πράσινο φως για τη μεταβίβαση του 75,1% του μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε. στην ADM.


Έτοιμη η συμφωνία ADM-TKMS

Εν τω μεταξύ σε μία παράλληλη εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την κατάρτιση της συμφωνίας μεταξύ ADM και TKMS για την μεταβίβαση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΝΑΕ στην πρώτη. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αλλά καλά πληροφορημένες πηγές θεωρούν ότι η υλοποίησή της μπορεί να αρχίσει άμεσα μετά την συνάντηση της 31ης Αυγούστου.

Καθώς το ζήτημα του προστίμου που επιβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις προς τα ΕΝΑΕ για περίοδο προ του 1999 όταν ακόμα τα Ναυπηγεία ήταν ακόμα υπό κρατικό έλεγχο, έχει ήδη διευθετηθεί, το μόνο αγκάθι για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την οριστική επίλυση του θέματος αποτελεί η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την υπερψήφιση της συμφωνίας με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή με σύμπραξη και άλλων κομμάτων πλην του κυβερνώντος.

Αν και απόλυτα κατανοητή η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο οποίος θέλει να αποφύγει οποιαδήποτε κριτική ή και υπόνοια για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, εντούτοις θα μπορούσαν να παρατηρηθούν τα εξής: η συμφωνία που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο αποτελεί προϊόν της διαδικασίας η οποία άρχισε τη 18η Μαρτίου 2010 με την υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας-πλαίσιο. Η συμφωνία της 18ης Μαρτίου υπεγράφη τόσο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας όσο και από τον Υπουργό Οικονομικών, και ουσιαστικά καθόρισε το πλαίσιο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων αλλά και το αποτέλεσμα τους.

Κατά δεύτερον, επειδή η συναίνεση ή η ανοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπόκειται σε ευρύτερους πολιτικούς σχεδιασμούς καθόλα θεμιτούς στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η παροχή ή άρνησή τους δεν συνεπάγεται αυτόματα το ορθόν ή λάθος της προς κρίσης συμφωνίας. Σε τελική ανάλυση, η κυβέρνηση κυβερνά και λαμβάνει τις αποφάσεις όπως φυσικά και τις ευθύνες που απορρέουν.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ουδείς εχέφρων επενδυτής μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας επένδυσης χωρίς να έχουν απόλυτα διευκρινιστεί και οριστικοποιηθεί οι όροι της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, ουδείς δέχεται την έναρξη της υλοποίησης μίας συμφωνίας υπό την αίρεση της αποδοχής της από άλλες πολιτικές δυνάμεις πλην της κυβέρνησης με την οποία έχει συμφωνήσει και διαπραγματευτεί

Το τουρκικό κράτος μέσω της ΜΙΤ έχει ξεκινήσει διάλογο με τον Abdullah Ocalan


Όσον και αν προσπαθεί η τουρκική κυβέρνηση να το αρνηθεί αυξάνουν οι αποδείξεις ότι το τουρκικό κράτος έχει ξεκινήσει διάλογο με τον έγκλειστο αρχηγό του PKK Abdullah Ocalan πριν από τις 13 Αυγούστου,όταν η κουρδική οργάνωση ανακοίνωσε την μονομερή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις του αρχηγού του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας Devlet Bahceli, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκαν στην νήσο Imrali όπου βρίσκεται φυλακισμένος ο Κούρδος ηγέτης.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό το διάλογο φαίνεται να παίζει η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ, η οποία δεν αρνήθηκε ότι ο πρώην διοικητής της υπηρεσίας Emre Taner (συνταξιοδοτήθηκε στις 26 Μαΐου 2010) συναντήθηκε και συζήτησε με τον Abdullah Ocalan.

Πάντως σημαντικές εξελίξεις στο κουρδικό αναμένονται μέσα στον χρόνο που διανύουμε κυρίως λόγω της απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ, του ασαφούς πολιτικού μέλλοντος για την χώρα αυτή, καθώς και της στάσης της Τουρκίας όσον αφορά το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα αυτού.

Βρέθηκε νάρκη στη θάλασσα της Θάσου

Νάρκη βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από την ακτή και σε βάθος 5 μέτρων στη Θάσο. ενημερώθηκε άμεσα το Λιμεναρχείο, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο. Η περιοχή αποκλείστηκε και ενημερώθηκε το Π.Ν. για την εξουδετέρωσή της.

Tέλη Σεπτεμβρίου τα αίτια της πτώσης του ΑΗ-64DHA Apache

Mέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα γνωρίζουμε τα αίτια της πτώσης και καταστροφής του ελικοπτέρου AH-64DHA στις 30 Ιουλίου, όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές τoυ ΓΕΣ στο defencenet.gr. Το "μαύρο κουτί" βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ συνοδευόμενο από δύο στλέχη του Ελληνικού Στρατού και ελπίζεται ότι σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσει η καταγραφή των στοιχείων της τραγικής πτήσης στην Πάχη Μεγάρων που οδήγησε στο θάνατο δύο επίλεκτα στελέχη της Αεροπορίας Στρατού. Και λέμε "ελπίζεται" γιατί ο καταγραφέας πτήσεων έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από την φωτιά που κατέστρεψε μέσα σε λίγα λεπτά το επιθετικό ελικόπτερο (επιμένουμε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις ως προς την αιτία που το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, αφού οι προδιαγραφές του μιλάνε για "ελάχιστη πιθανότητα ανάφλεξης των δεξαμενών καυσίμου"΄εκ κατασκευής).

Λόγω της ζημιάς, η κατασκευάστρια εταιρεία του καταγραφέα General Electric θα ζητήσει την βοήθεια έτερης αμερικανικής εταιρείας, η οποία θα ανακτήσει τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί. Υπολογίζεται ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία.

Αυτό που φαίνεται να έχει ξεκαθαριστεί είναι ότι όντως το πτερύγιο του στροφείου αποκολλήθηκε και αυτό ήταν που οδήγησε στην καταστροφή το ελικόπτερο. Τώρα θα διερευνηθεί αν η αποκοπή οφείλεται σε πρόβλημα κατασκευαστικό, συντήρησης ή οφείλεται σε λάθος χειρισμό με απότομη αλλαγή του βήματος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της αυτοπεριστροφής.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Συσσωρευτες Υποβρυχιων

ΑΙΓΥΠΤΟς ΚΑΙ ΛΙΒΥΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΑ ΚΑΛΟ ΜΑΤΙ ΤΗΝ ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΑΘΗΝΑς-ΛΕΥΚΩΣΙΑς-ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Aνεπίτρεπτη πολιτική εξοικονόμησης καυσίμων στην Εθνική Φρουρά


Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας Φιλελεύθερος, το ΓΕΕΦ εξέδωσε διαταγή προς όλες τις στρατιωτικές μονάδες από τον περασμένο Απρίλιο για μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 46% σε σχέση με πέρσι. Στη διαταγή σημειώνεται επίσης ότι με τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο οι μονάδες είναι κοντά στην επίτευξη του στόχου που ετέθη. Τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια καθώς θεωρούν ότι οι μηχανοκίνητες και τεθωρακισμένες μονάδες βρίσκονται ήδη σε χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και συντήρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, έχουν περιοριστεί οι ασκήσεις συναγερμού και οι βολές ενώ διαπιστώνονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Ειδικών Κέντρων Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) όπου εκπαιδεύονται οι νεοσύλλεκτοι στα άρματα μάχης και τα τεθωρακισμένα οχήματα.

Η εξοικονόμηση καυσίμων που εφαρμόζει η Εθνική Φρουρά σε όλες τις μονάδες πλήττει το στράτευμα δηλώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής. Η λιτότητα και η οικονομική περισυλλογή δεν πρέπει να εφαρμόζονται στην Εθνική Φρουρά τόνισε ο Γιαννάκης Ομήρου, επισημαίνοντας ότι η εξοικονόμηση καυσίμων που εφαρμόζει το ΓΕΕΦ σε όλες τις μονάδες αντανακλά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.

Το ΓΕΕΦ απ’ την πλευρά του συμμερίζεται τις ανησυχίες των στελεχών, ωστόσο δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια για να βελτιωθεί η κατάσταση τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Σχεδόν κατά 50% είναι μειωμένο το κονδύλι που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2010 για τα καύσιμα στην Εθνική Φρουρά. Συγκεκριμένα, το 2009 το κονδύλι για τα καύσιμα έφτανε τα €5 εκατομμύρια ενώ για φέτος εγκρίθηκαν €2,6 εκατ. Δηλαδή, παρουσιάζεται μείωση της τάξης των €2,3 εκατομμυρίων. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το μεγαλύτερο κονδύλι που εγκρίθηκε ήταν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας για το 2008.

Στην απάντησή του, το ΥΠΑΜ ισχυρίζεται ότι:

• Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά, διαφαίνεται ότι υπάρχει η επιδιωκόμενη μείωση, διατηρώντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η συνεχιζόμενη καθολική προσπάθεια θα επιφέρει μέχρι το τέλος του χρόνου τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση καυσίμων.

• Η εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό πλην όμως οι προσπάθειες θα ενταθούν και εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους θα πετύχουμε σε υπολογίσιμο βαθμό τον περιορισμό των καταναλώσεων πετρελαιοειδών.

• Η εξοικονόμηση των καυσίμων επιτυγχάνεται με το σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό των απαιτούμενων κινήσεων, χωρίς να επηρεάζεται η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΦ.

• Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια να επιτευχθεί ο στόχος που ετέθη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με την πραγματοποίηση των απαιτούμενων κινήσεων.


Πηγη Strategy-Report

Επίθεση Τούρκων χάκερ στην ιστοσελίδα ελληνικής Περιφέρειας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΧΡΟΝΟΣ» της Θράκης, Τούρκοι χάκερ έδρασαν εναντίον της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης…

Στην αρχική ιστοσελίδα εμφανιζόταν η τουρκική σημαία και ο Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ η εφημερίδα αναφέρει ότι αναρτήθηκε επίσης «κατάπτυστο κείμενο στα τουρκικά και αγγλικά».

Η εφημερίδα επικαλείται «ασφαλείς πληροφορίες» υποστηρίζοντας ότι οι δράστες προέρχονταν από την Τουρκία κι όχι άλλη χώρα του εξωτερικού και γνώριζαν πολύ καλά τί έκαναν επιλέγοντας τον συγκεκριμένο στόχο, τη συγκεκριμένη κρίσιμης σημασίας και λόγω τουρκικού «ειδικού ενδιαφέροντος» ελληνική Περιφέρεια.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αρμόδιο υπουργείο Εξωτερικών και το Τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η ενέργεια είναι αντιπροσωπευτική του κλίματος που επιχειρούν να δημιουργήσουν περιθωριακοί κύκλοι στην ελληνική Θράκη με συνεχείς προκλήσεις.

Δεδομένου του ότι η νέα τεχνολογία επιφυλάσσει εκπλήξεις στους απροετοίμαστους, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να οργανωθεί καλύτερα και να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές τους. Κι αυτό διότι μικρό είναι το κακό εάν μια ιστοσελίδα δεχτεί επίθεση, τι θα γινόταν όμως εάν εκδηλωνόταν επίθεση, για παράδειγμα, εναντίον του δικτύου ηλεκτροδότησης της χώρας που επίσης στηρίζεται σε δίκτυα υπολογιστών;

Εξετάζεται η περίπτωση ακόμα και ηλεκτρονικής επίθεσης στο σύστημα.

Καθηλωμένα λόγω κατάρρευσης του συστήματος IFR (δυνατότητα πτήσης με όργανα), αλλά και προβλήματος στο σύστημα VAR-VCS, δηλαδή την Ηλεκτρονική Υποστήριξη Συχνοτήτων Πύργου Ελέγχου και αεροσκαφών, ήταν από τις 08:30 το πρωί αι μέχρι ττις 12.30 σήμερα τα πολιτικά τα αεροσκάφη σε όλη την χώρα. Από την Υpηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά όπως αναφέρουν πληροφορίες του defencenet.gr, το σύνολο των πτήσεων αεροσκαφών και ελικοπτέρων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούνι γιατί έχει "πέσει" το κεντρικό σύστημα εναερίου κυκλοφορίας και είναι άγνωστο πότε θα επανέλθει. Φυσικά ο κίνδυνος του αεροπορικού ατυχήματος θα ήταν άμεσος αν επιτρέπονταν οι πτήσεις.


Το όλο πρόβλημα έχει επηρεάσει φυσικά και τις πτήσεις των ξένων αεροσκαφών που βρίσκονται εντός του FIR. Με βοηθητικά συστήματα γίνονται προσγειώσεις που δεν γίνεται δυνατόν τα αεροσκάφη να μην προσγειωθούν.

Η κατάρρευση του IFR είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο και οπωσδήποτε πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι που συνέβη, αφού και τα στρατιωτικά αεροσκάφη βασίζονται στο σύστημα IFR της ΥΠΑ για τις πτήσεις τους άσχετα αν έχουν δικό τους ανεξάρτητο σύστημα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Εξετάζεται η περίπτωση ακόμα και ηλεκτρονικής επίθεσης στο σύστημα.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητήθηκε αυξημένη προσοχή σε όσες περιπτώσεις πυροσβεστικά και εναέρια μέσα SAR χρειαστεί να πετάξουν.

:Σταδιακά το σύστημα έχει αρχίσει να επανέρχεται, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες από την ΥΠΑ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Προβοκάτσιες ανεγκέφαλων Τούρκων στη Θεσσαλονίκη

Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, αντί για γιορτή που θα έπρεπε να είναι κόντεψε να μετατραπεί σε πεδίο… ελληνοτουρκικής σύγκρουσης…
Ευτυχώς οι προβοκάτσιες των Τούρκων φιλάθλων στο παιχνίδι της Πέμπτης μεταξύ του ΠΑΟΚ και της τουρκικής Φενερμπαχτσέ έμειναν αναπάντητες από τους γενικά γνωστούς ως θερμόαιμους Θεσσαλονικιούς φιλάθλους.

Η πρώτη προβοκάτσια που απετράπη από τις αρχές ασφαλείας, ήταν η ανάρτηση πανό το οποίο θα αναφερόταν στην επιστροφή των Τούρκων… στο σπίτι τους μετά το 1912-13…!!

Η δεύτερη αθλιότητα αφορά στην πράσινη σημαία με την ημισέληνο η οποία δεν προκάλεσε αντιδράσεις, πιθανότατα διότι οι περισσότεροι εκ των παρισταμένων μάλλον αγνοούσαν ότι πρόκειται για την σημαία της… τουρκικής Δυτικής Θράκης!

Η τρίτη αλητεία ήταν το ότι πέρασαν στο γήπεδο πυρσοί! Και μάλιστα μέσα σε φραντζόλες ψωμί! Η ανατολίτικη πονηριά που χρησιμοποίησαν για να περάσουν μέσα στο γήπεδο τους πυρσούς ήταν… το Ραμαζάνι, η μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Μουσουλμάνων, όπου τρώνε μετά τη δύση του ηλίου…

Και φυσικά αποδειχθήκαμε για μια ακόμη φορά αφελείς και κατάπιαμε τη φθηνή δικαιολογία μην μας κατηγορήσουν για έλλειψη ευαισθησίας… Ούτε καν δειγματοληπτικούς ελέγχους δεν έκαναν οι αρχές…

Το ερώτημα είναι μήπως το υπουργείο Εξωτερικών άξιζε τον κόπο να εκδώσει μία ανακοίνωση, έτσι για τους τύπους, από αυτές τις άκαπνες που συνηθίζει. Μην περάσει το θέμα σα να μην έγινε και τίποτε διότι θα γελάει ο κόσμος…

Σύντομα», στο Ισραήλ και ο Βενιζέλος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ Σύντομα, με τη διπλωματική έννοια του χρόνου, τοποθετούν κύκλοι του υπουργείου Αμυνας και διεθνείς αναλυτές την επίσκεψη του Ελληνα υπουργού Αμυνας στο Ισραήλ, μια επίσκεψη που θα οριοθετήσει και την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.
Αν και επίσημα από το υπουργείο Αμυνας αναφέρεται ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία της επίσκεψης του Βαγγέλη Βενιζέλου στο Ισραήλ, θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα είναι εντός σύντομου χρονικού διαστήματος προσδιορίζοντάς το σε διάρκεια δύο μηνών.

Η επίσκεψη του υπουργού, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, γεγονός που επιδιώκουν και οι δύο χώρες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.

Οπως αναφέρει και στα δημοσιεύματά του το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, και επιβεβαιώνεται από τα διπλωματικά δρώμενα, για το Ισραήλ δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας καθώς «οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ ουδέποτε αποτέλεσαν "άξονα" στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ηταν μια διμερής συνεργασία που υπαγορεύτηκε από την ύπαρξη κοινών συμφερόντων, ή μάλλον, για την ακρίβεια, κοινών απειλών. Οι απειλές αυτές που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του 1990 εξέλιπαν σταδιακά, με αποτέλεσμα την πλήρη αντιστροφή της κατάστασης».

Πέραν των στρατηγικών ωφελημάτων που θα προκύψουν για την Ελλάδα από την αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ, οι αξιωματικοί του υπουργείου Αμυνας θεωρούν ότι και τα στρατιωτικά οφέλη είναι τεράστια. Κατά την επίσκεψη του Ελληνα υπουργού Αμυνας αναμένεται να υπογραφεί η διεύρυνση των αμυντικών συνεργασιών, είτε αυτές είναι σε επίπεδο εξοπλιστικών προγραμμάτων είτε είναι σε επίπεδο συνεκπαίδευσης. Οπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά πηγές του υπουργείου Αμυνας, οι Ενοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ χρειάζονται χώρο εκπαίδευσης και αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει η Ελλάδα και παράλληλα η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων αλλά και μεταφορά τεχνολογίας, κάτι που επιθυμούν διακαώς οι Ελληνες στρατιωτικοί.

ΕΔΕ για το θανάσιμο τραυματισμό αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού

Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και αυτεπάγγελτης προανάκρισης διέταξε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για το θανάσιμο τραυματισμό αξιωματικού.
Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, περίπου στις 09:15 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών τραυματίστηκε σοβαρά ο Σημαιοφόρος Γ.Λ. ΠΝ.

Ο σημαιοφόρος που έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό Νοσοκομείο όπου και κατέληξε στις 10:35.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ε. Βενιζέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης και ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού εξέφρασαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.

ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗς ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

 
 
 
 
  1,775 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν και θα δοθούν για την καταγραφή των αναγκών συντήρησης και διαθεσιμότητας υλικού κλπ., χρήματα για απευθείας ανάθεση σε "παντόφλες", 650.000 ευρώ, υπάρχουν, για την μεταφορά των στελεχών στα σκοπούντα δεν υπήρχαν! Η δε ημερήσια αποζημίωση στα 15 ευρώ περίπου κολλημένη χρόνια!
 

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Ζητούνται επενδυτές για την αμυντική βιομηχανία


Του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Στρατηγικούς επενδυτές για τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» αναζητεί η κυβέρνηση. Η εταιρεία έχει χρέη 1,2 δισ. ευρώ. Λύσεις κατά περίπτωση εξετάζονται και για τις άλλες κρατικές αμυντικές βιομηχανίες. Συνολικά, στον κλάδο απασχολούνται πάνω από 4.000 εργαζόμενοι και οι ζημιές είναι της τάξης των 250 εκατ. το χρόνο.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση ορισμένων από τα οχτώ εργοστάσια των «ΕΑΣ» (πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) έχει εκδηλώσει η αμερικανική «ΑΤΚ». Στην κυβέρνηση προκρίνουν ένα διαφορετικό μοντέλο εισόδου επενδυτή: Θα εκχωρήσουν το μάνατζμεντ, αλλά το ποσοστό της συμμετοχής του επενδυτή θα ανεβαίνει σταδιακά με βάση χρονοδιάγραμμα, εφόσον φέρνει παραγγελίες από το εξωτερικό.

Δεν θα συνδέεται, επίσης, η επιβίωση της εταιρείας από τις παραγγελίες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη συνήθη πρακτική. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, προηγούμενες περιπτώσεις, για παράδειγμα των Γερμανών με τα υποβρύχια στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, της ΕΛΒΟ με τα άρματα «Λέοπαρντ» και της Λόκχιντ στην ΕΑΒ, αποτελούν «παθήματα προς αποφυγήν».

Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να κινήσει ανοιχτές διαδικασίες για τα «ΕΑΣ» και στη συνέχεια να καταλήξει μέσω διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους. Στόχος είναι να κλείσει το θέμα μέχρι το τέλος του έτους. Εκτός των μονάδων για τις οποίες ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα υπόλοιπα εργοστάσια. Κάποιες πρώτες σκέψεις είναι να στραφούν στην παραγωγή προϊόντων για πράσινη ενέργεια, όπως φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.ά. Συνολικά απασχολούνται 1.631 εργαζόμενοι στις μονάδες σε Υμηττό, Αίγιο, Λαύριο, Μάνδρα, Ελευσίνα, Ηπειρο και Κύμη. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2012 αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί ποσοστό 50% και πλέον του προσωπικού.

Γρίφος οι συνδικαλιστές

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα είναι ποια στάση θα κρατήσουν οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, που αποτελούν την πρώτη δύναμη στους εργαζόμενους. Μέχρι τώρα δείχνουν να βρίσκονται στα μαχαίρια με την πολιτική ηγεσία και πιέζουν με κάθε τρόπο για νέες κρατικές παραγγελίες. Μοντέλο που δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν και τώρα φαίνεται ότι απορρίπτεται ως λύση.

Σήμερα τα «ΕΑΣ» βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Αδυνατούν να ανταγωνιστούν αντίστοιχες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, καθώς είναι εξόχως μεγαλύτερες οι τιμές τους: η σχέση κόστους στη μέση τιμή των προσφορών που καταθέτουν είναι τουλάχιστον 3 προς 1.

Αναζητούν εναγωνίως χρήματα για να καλύψουν τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά τους έξοδα. Ζουν από τα δάνεια, που πλέον δυσκολεύονται να λάβουν καθώς στις τράπεζες δεν μετράει πια η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Τα συσσωρευμένα χρέη, που εκτείνονται μέχρι το 2027 υπολογίζονται σε 1,2 δισ. ευρώ!

Στο υπουργείο Αμυνας έχουν βγει στη γύρα για να μαζέψουν χρωστούμενα, όπως για παραγγελίες του στρατού (2,8 εκατ. ευρώ) και της αστυνομίας (1,7 εκατ. ευρώ). Ψάχνοντας, μάλιστα, ανακάλυψαν το απίστευτο: γερμανική εταιρεία ήθελε να πληρώσει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο 7,5 εκατ. ευρώ για παραγγελία που εκτελέστηκε, αλλά τα «ΕΑΣ» δεν αποδέχονταν τα χρήματα.

Ο λόγος; Είχε συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία και έπρεπε να γίνει τροποποίηση της σύμβασης. Προσφάτως ανέκυψε και νέο πρόβλημα, αφού διαπιστώθηκε ότι η έδρα της νέας εταιρείας είναι στην Ελβετία -συνεπώς εκτός Ε.Ε.- και προβάλλονται εκ νέου ερωτήματα στις νομικές υπηρεσίες εάν πρέπει να χρεώσουν ΦΠΑ...

Την ίδια ώρα που στα «ΕΑΣ» δεν έχουν δουλειές, στην «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία» τρέχουν παραγγελίες αλλά δεν έχουν προσωπικό. Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν το 2005 και έκτοτε απεχώρησαν, λόγω συνταξιοδότησης, περισσότεροι από 1.000 άτομα! Μόνο από την αρχή του χρόνου μετρούν 350 αποχωρήσεις και το τακτικό προσωπικό περιορίζεται στους 2.112. Συνέπεια αυτών είναι η εταιρεία να αντιμετωπίζει σοβαρό αριθμητικό και ποιοτικό έλλειμμα προσωπικού, αφού πρόκειται για εξειδικευμένες ειδικότητες όπως μηχανικούς αεροσκαφών, αεροναυπηγούς κ.ά. και η έλλειψη αυτή απειλεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά της.

Χωρίς προσωπικό

Παρ' ότι πέρυσι είχαν εγκριθεί 247 προσλήψεις (80 για το 2009 και 167 για το 2010), πάγωσαν λόγω των εκλογών και στη συνέχεια λόγω του γενικότερου παγώματος των προσλήψεων στις ΔΕΚΟ. Ακόμη και σήμερα εάν γίνονταν προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, λόγω της ειδικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο με τρία χρόνια για να αποδώσουν στις γραμμές παραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση της «ΕΑΒ» ως ΔΕΚΟ την αδικεί: απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό σε υψηλή τεχνολογία, φέρνει νέες δουλειές από το εξωτερικό, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, δεν έχει αργόμισθους...

Ακόμη και σήμερα το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει διορίσει νέα διοίκηση και όλα μοιάζουν να λειτουργούν με τον αυτόματο πιλότο. Χηρεύουν νευραλγικές θέσεις στο οργανόγραμμα και κινδυνεύει να καταστεί στο κοντινό μέλλον προβληματική, παρ' ότι άρχισε να αποδίδει καρπούς η στρατηγική της εξωστρέφειας: οι πελάτες εξωτερικού διπλασιάστηκαν και από 22% το 2005 ανέρχονται σήμερα στο 45% του συνόλου του κύκλου εργασιών.

Οι αρρυθμίες στο προσωπικό της εταιρείας έχουν συνέπεια στην αξιοπιστία της απέναντι στους μεγάλους πελάτες. Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις παραδόσεις μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας, με άμεση συνέπεια στη διαθεσιμότητα των μέσων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΓΕΑ -σε κατάσταση απόγνωσης- έφτασαν στο σημείο να προτείνουν να σταλούν αεροσκάφη για επισκευές σε άλλες χώρες. Πλην, όμως, για λόγους γοήτρου ακυρώθηκαν οι ιδέες με άνωθεν παρέμβαση. Για πόσο άραγε μπορεί να συνεχιστεί αυτό;

Στην πράξη επιλέγουν να καθυστερούν ανειλημμένες υποχρεώσεις για φορείς του Δημοσίου σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα με πελάτες του εξωτερικού. Και σε αυτά, όμως, η «ΕΑΒ» κινδυνεύει να καταστεί ανακόλουθη, να απολέσει έσοδα και να κληθεί να καταβάλει ρήτρες για μη έγκαιρη εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων και, κατά συνέπεια, να αρχίσει χορός καταγγελιών των συμβάσεων...

Θανάσιμος τραυματισμός Αξιωματικού Π.Ν.

Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ).

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι στις 09:15 της 19 Αυγούστου 2010 κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών τραυματίστηκε σοβαρά ο Σημαιοφόρος Γ.Λ. ΠΝ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις) μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο όπου την 10:35 κατέληξε. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και αυτεπάγγελτη προανάκριση.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ε. Βενιζέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης και ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο άτυχος αξιωματικός έπεσε από την «αράχνη», το δίχτυ αναρρίχησης στον πύργο εκπαίδευσης και από ύψος 22 μέτρων.

Η επική μάχη της ΕΛΔΥΚΕντός του στρατοπέδου, οι εισβολείς επιδόθηκαν σε απερίγραπτες ωμότητες. Όπως αποδείχθηκε από φωτογραφία που περιήλθε στα χέρια ξένου πολεμικού ανταποκριτή, οι Τούρκοι αποκεφάλισαν δέκα σορούς νεκρών της ΕΛΔΥΚ και τοποθέτησαν τα κεφάλια στο οδόστρωμα, στην είσοδο του στρατοπέδου, όπου έσπευδαν, ο ένας μετά τον άλλο, να φωτογραφηθούν. Στο ίδιο σημείο, άφησαν εκτεθειμένα επί ημέρες άλλα πτώματα, αφού πρώτα τα έγδυσαν.

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ*

Τις παραµονές του «ΑΤΤΙΛΑ 2», το µεγαλύτερο µέρος της ΕΛΔΥΚ βρέθηκε σε χώρους διασποράς, νότια του στρατοπέδου και πολύ κοντά σε αυτό.Στις 13 Αυγούστου συµπτύχθηκε προς το χωριό Λακατάμια.Στο στρατόπεδο παρέμειναν τρεις (κατ' άλλους δύο) λόχοι, υπό τον αντισυνταγματάρχη Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο. Η πρώτη τουρκική επίθεση εκδηλώθηκε στις 14 Αυγούστου, αργά το πρωί, αφού προηγήθηκε προσβολή του στρατοπέδου από την αεροπορία και το πυροβολικό.

Προπορεύονταν τα άρματα και σε πυκνούς σχηματισμούς ακολουθούσε η ΤΟΥΡΔΥΚ, ενισχυμένη με 700 επιπλέον άνδρες. Μέχρι το απόγευμα, οι Τούρκοι είχαν διενεργήσει τρεις επιθέσεις, αλλά προσέκρουσαν στη σθεναρή αντίσταση της ΕΛΔΥΚ, οι μαχητές της οποίας αγνοούσαν ότι στο άλλο άκρο της Λευκωσίας, στη Μια Μηλιά, η άμυνα είχε καταρρεύσει.

Την επομένη, 15 Αυγούστου, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Παρότι ο αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος ζήτησε ενισχύσεις, έλαβε μόνο τρία τεθωρακισμένα οχήματα Marmon-Herrington, τα οποία θα ήταν εύκολη λεία για τα Μ-48 των Τούρκων. Παρ' όλα αυτά, οι νέες τουρκικές επιθέσεις αντιμετωπίσθηκαν με επιτυχία. Μπροστά από τις θέσεις άμυνας των ανδρών της ΕΛΔΥΚ, έπεσαν δεκάδες Τούρκοι στρατιώτες, μερικοί δε έφθασαν στα ακραία συρματοπλέγματα του στρατοπέδου, επάνω στα οποία φονεύθηκαν. Μία από τις πιο γλαφυρές καταθέσεις ήταν αυτή του Διονύση Πλέσσα:

«Στις 15 Αυγούστου, πήγε σχεδόν μεσημέρι και οι Τούρκοι δεν μας ενόχλησαν. Κατά τις 11.00 άρχισε η επίθεσή τους, πιο οργανωμένη από τις άλλες. Ανάμεσα στα άρματα εκινείτο το πεζικό και προπορευόταν ένας αξιωματικός, ο οποίος έδινε τα παραγγέλματα με μία σφυρίχτρα. Σφύριζε, ξεκινούσανε. Ξανασφύριζε, σταματούσανε. Μας έκανε εντύπωση ότι επετίθεντο αφύλαχτοι, γι' αυτό και είχαν φοβερές απώλειες. Έφθασαν πολύ κοντά μας και εμείς είχαμε διαταγή από τον λοχαγό Σταυριανάκο να τους αφήσουμε να πλησιάσουν και μετά να κτυπήσουμε. Είχαμε και κάποια κάλυψη από το Πυροβολικό, υπήρχε ένας Κύπριος ανθυπολοχαγός, ο Κίτρου, που έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να μας υποστηρίξει. Έπεσε λοιπόν ένα βλήμα του Πυροβολικού ακριβώς μέσα στην μπούκα του προπορευόμενου άρματος, που σταμάτησε. Όσοι ήταν μέσα σκοτώθηκαν.

Τα υπόλοιπα τρία ανέστρεψαν και οπισθοχώρησαν. Οι Τούρκοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για οπισθοχώρηση και τα έχασαν. Τότε ακούσαμε τον λοχαγό Σταυριανό μέσα από το όρυγμά του, που φώναξε:

- Ρε! Είσαστε άντρες;

- Ναι! απαντήσαμε όλοι μαζί.

Και διέταξε έφοδο.

Εμείς ήμασταν 33 άτομα. Βάλαμε ξιφολόγχη, βγήκαμε έξω και τους κυνηγήσαμε σε μία ευθεία.

Κάποιοι από τους Τούρκους πέρασαν το δρόμο και διέφυγαν. Οι περισσότεροι όμως, περίπου 100, κρύφτηκαν πίσω από ένα υδραγωγείο.

Έβγαζαν το κεφάλι τους σιγά σιγά και προσπαθούσαν να διασχίσουν το δρόμο. Όποιοι πέρασαν, γλίτωσαν. Κάποια στιγμή επεχείρησαν να βγουν όλοι μαζί. Στήσαμε τα πολυβόλα και τους θερίσαμε. Ανέβηκε το ηθικό μας. Μας συγκίνησε ότι αυτό έτυχε την ημέρα της Παναγίας».

Ο ηρωικός θάνατος του λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου

Στις 16 Αυγούστου η εχθρική πίεση κατέστη πλέον αφόρητη. Τους ηρωικούς άνδρες της ΕΛΔΥΚ προσέβαλαν αεροσκάφη, πυροβόλα, όλμοι. Μέσα στο στρατόπεδο τα πάντα μεταβλήθηκαν σε σωρούς ερειπίων.

Στις 11.00, οι Τούρκοι προσήγγισαν επικίνδυνα τις θέσεις των αμυνομένων, παρά τις μεγάλες τους απώλειες. Τότε, και ενώ τα άρματα των Τούρκων απείχαν λίγα μόλις μέτρα, έπεσε ηρωικά ο Μανιάτης λοχαγός Σωτήρης Σταυριανάκος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανδρών του, ο λοχαγός Σταυριανάκος, μόνος, εξήλθε από το όρυγμά του για να αντιμετωπίσει το προπορευόμενο άρμα μάχης. Προφανώς υπολόγισε ότι αναχαιτίζοντας το εχθρικό άρμα, θα ανέκοπτε την τουρκική επίθεση. Υπήρχε και το προηγούμενο, μία ημέρα πριν, όταν καταστράφηκε προπορευόμενο τουρκικό άρμα από βολή πυροβόλου και οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν. Πριν όμως προλάβει να υλοποιήσει το σχέδιό του, ο ηρωικός λοχαγός φονεύθηκε από τα πυρά του άρματος.

Στις 11.30 διερράγη το αριστερό τμήμα της αμυντικής διάταξης. Οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ προσβάλλονταν τώρα από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, κινδυνεύοντας με περικύκλωση και εγκλωβισμό. Η κατάσταση ήταν απελπιστική και οι Τούρκοι εισέρχονταν πλέον εντός του στρατοπέδου, όταν ο αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος διέταξε υποχώρηση. Να πώς περιέγραψε τις δραματικές σκηνές ο λοχίας Πλέσσας:

«Για να γίνει η οπισθοχώρηση σωστά, έπρεπε να φύγουν οι πρώτοι από τη μέση, να κρατάμε οι υπόλοιποι από τα πλάγια και σιγά σιγά, ένας ένας, να φεύγουμε, μέχρι να φύγουν και οι τελευταίοι. Διέταξα οπισθοχώρηση, αλλά δεν έφευγε κανείς. Είχαμε δεθεί μεταξύ μας. Και ήξεραν οι μεσαίοι που έπρεπε να φύγουν πρώτοι, ότι οι τελευταίοι θα σκοτωθούν. Φώναξα, έβρισα. Δεν έφευγαν. Κάποια στιγμή κάποιος ξεκίνησε. Οι περισσότεροι από εμάς φονεύθηκαν κατά την υποχώρηση... Φεύγοντας είδα τον λοχαγό Σταυριανάκο σκοτωμένο. Όρθιο μέσα στο όρυγμα είδα τον Δημήτρη Λούρμπα (σ.σ.: ο δεκανέας Δημήτρης Λούρμπας είναι αγνοούμενος).

- Δημήτρη, δεν υπάρχει άλλος, είμαι ο τελευταίος, φεύγουμε.

- Δεν φεύγω, μου απάντησε.

Είχε μαζέψει 3-4 όπλα που παρατήθηκαν από νεκρούς ή τραυματίες και τα τοποθέτησε γύρω από το όρυγμα. Στεκόταν όρθιος και πυροβολούσε, πότε με το ένα και πότε με το άλλο... Δύο άλλα ορύγματα ήταν γεμάτα τραυματίες. Προχώρησα με πυρ και κίνηση, ενώ οι Τούρκοι γάζωναν τα πάντα. Είχαν εισέλθει εντός του στρατοπέδου και οι μάχες γίνονταν πια σώμα με σώμα».

Αποκεφάλισαν σορούς και φωτογραφίζονταν μαζί τους

Δεκάδες άνδρες της ΕΛΔΥΚ φονεύθηκαν, καθώς υποχωρούσαν προς το ύψωμα «Γρηγορίου» νοτιοανατολικά του στρατοπέδου. Άλλοι παρέμειναν στα ορύγματά τους αρνούμενοι να τα εγκαταλείψουν. Την απαγκίστρωση των τελευταίων ανδρών κάλυψε ο ανθυπασπιστής Κώστας Κέντρας και λίγοι στρατιώτες, οι οποίοι έταξαν τα διαθέσιμα πολυβόλα και έβαλλαν κατά των Τούρκων. Αγνοούνται ώς σήμερα. Κατά την υποχώρηση, φονεύθηκε και ο λοχαγός Βασίλης Σταμπουλής.

Από τις 13.30 και για τουλάχιστον δύο ώρες διήρκεσαν οι μάχες μέσα στο στρατόπεδο, ακόμα και σώμα με σώμα. Αρκετοί παρέμειναν εκεί και έδωσαν την τελευταία μάχη, είτε γιατί τραυματίστηκαν είτε γιατί δεν θέλησαν να υποχωρήσουν.

Εντός του στρατοπέδου, οι εισβολείς επιδόθηκαν σε απερίγραπτες ωμότητες. Όπως αποδείχθηκε από φωτογραφία που περιήλθε στα χέρια ξένου πολεμικού ανταποκριτή, οι Τούρκοι αποκεφάλισαν δέκα σορούς νεκρών της ΕΛΔΥΚ και τοποθέτησαν τα κεφάλια στο οδόστρωμα, στην είσοδο του στρατοπέδου, όπου έσπευδαν, ο ένας μετά τον άλλο, να φωτογραφηθούν. Στο ίδιο σημείο, άφησαν εκτεθειμένα επί ημέρες άλλα πτώματα, αφού πρώτα τα έγδυσαν. Οι τουρκικές απώλειες κατά την επιχείρηση κατάληψης του στρατοπέδου υπήρξαν τόσο μεγάλες, ώστε ο διοικητής της ΤΟΥΡΔΥΚ, συνταγματάρχης Κορτίκογλου, αντικαταστάθηκε. Βαρύτατος όμως υπήρξε και ο φόρος αίματος της ΕΛΔΥΚ, με απώλειες που υπερέβησαν κατά πολύ αυτές όλων των προηγούμενων ημερών. Οι νεκροί και αγνοούμενοι ανήλθαν στους 83, από τους οποίους 3 αξιωματικοί και 80 οπλίτες.

Ενώ στην Κύπρο χάνονταν Ελλαδίτες στρατιώτες, εκπληρώνοντας στον υπέρτατο βαθμό τις συνταγματικές τους υποχρεώσεις, εγκαταλειμμένοι πλην μαχόμενοι πλάι στους Κύπριους αδελφούς τους, στην Αθήνα κυριάρχησε η ίδια απάθεια και αναποφασιστικότητα, όπως και επί «ΑΤΤΙΛΑ 1».

Η επόμενη μέρα

Το πέρας των επιχειρήσεων βρήκε μία Κύπρο καθημαγμένη. Το 1/3 των Ελληνοκυπρίων, 191.259 άτομα προσφυγοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο το νησί τους, ανατρέποντας πλήρως την κοινωνική ισορροπία και συνοχή. Περίπου 11.000 από αυτούς κατέφυγαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, τη Χαλκίδα, τη Ρόδο και σε μικρότερη κλίμακα σε άλλα σημεία. Ανάλογος αριθμός προσφύγων εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο. Η τεράστια πλειοψηφία, όμως, παρέμειναν στην ελεύθερη Κύπρο. Παρά το βαρύ πλήγμα, ο κυπριακός Ελληνισμός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή και προσκόλληση στη γη των πατέρων του.

Μετά τη λήξη των επιχειρήσεων, το 36,3% του κυπριακού εδάφους περιήλθε στην τουρκική στρατιωτική κατοχή. Ποσοστό 3,7% ανακηρύχθηκε ουδέτερη ζώνη, εντός της οποίας υπάρχουν λίγα χωριά, οι κάτοικοι των οποίων παραμένουν σε αυτά και έχουν το δικαίωμα να καλλιεργούν τη γη τους. Έτσι, υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας απέμεινε το 60% του νησιού (στο ποσοστό αυτό συνυπολογίζονται και οι δύο βρετανικές βάσεις).

Οι ελληνικές απώλειες

Ως προς το στρατιωτικό προσωπικό, ο θλιβερός κατάλογος ήταν:

Νεκροί Ελλαδίτες αξιωματικοί: 18 (οι 3 της ΕΛΔΥΚ)

Νεκροί Ελλαδίτες οπλίτες: 70 (οι 41 της ΕΛΔΥΚ)

Νεκροί Κύπριοι οπλίτες: 269

Αγνοούμενοι Ελλαδίτες, αξιωματικοί και οπλίτες: 83

Οι αγνοούμενοι Κύπριοι στρατιωτικοί ανήλθαν σε αρκετές εκατοντάδες. Το σύνολο των τραυματιών έφθασε τους 1.300 αξιωματικούς και οπλίτες. Το 1975, με Προεδρικά Διατάγματα, προήχθησαν στον αμέσως ανώτερο βαθμό αξιωματικοί, των οποίων πιστοποιήθηκε ο θάνατος. Στην Τουρκία δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα ο αριθμός των πεσόντων κατά την εισβολή, για προπαγανδιστικούς λόγους. Με δεδομένη όμως την παραδοχή για 2.000 νεκρούς Τουρκοκύπριους ενόπλους, καθώς και τη δίχως φειδώ χρήση του πεζικού, το οποίο υπέστη τεράστιες απώλειες, υπολογίστηκε ότι οι νεκροί, αξιωματικοί και οπλίτες ξεπέρασαν τους 5.000 άνδρες. Ανάμεσά τους υπήρξαν πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί, ενώ οι απώλειες που υπέστησαν συγκεκριμένες μονάδες, όπως αυτές των αλεξιπτωτιστών, υπήρξαν συντριπτικές. Ο Δημ. Χάντζος, που υπηρέτησε στην Κύπρο ως υποδιοικητής του 221 και στη συνέχεια ως Διοικητής του 361 Τάγματος Πεζικού, έκανε λόγο για 16.000 άνδρες, συνυπολογίζοντας προφανώς και τους τραυματίες των Τούρκων.

* Ιστορικός

Σημερινη