Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Αναβάθμιση των εξομοιωτών πτήσης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας

Η τουρκική Havelsan έχει επιλέξει την καναδική CAE για να παραδώσει πάνω από 190 γεννήτριες εικόνων τύπου CAE Medallion TM-6000 για μια σειρά από εξομοιωτές πτήσης της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας. Το σχετικό πρόγραμμα αποτιμάται με 85 εκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, η Havelsan και η τουρκική πολεμική αεροπορία έχει εγκρίνει την κοινή βάση δεδομένων (CDB) της CAE για την υποστήριξη της εκαίπδευσης. Οι εικόνες του συστήματος CAE MedallionTM -6000 θα χρησιμοποιηθούν για τους εξομοιωτές πτήσης των μαχητικών F-16, των εκπαιδευτικών T-38 και του βασικού εκπαιδευτικού KT-1T.

Η Havelsan θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ενσωμάτωση των εικόνων του CAE MedallionTM -6000 στους εξομειωτές εκπαίδευσης.

Η σουίτα των εξομοιωτών F-16 που υποστηρίζουν την τουρκική πολεμική αεροπορία και περιλαμβάνει εξομοιωτές ολοκληρωμένης αποστολής, εκπαιδευτές σε τακτικά όπλα και εκπαιδευτές με προκεχωρημένο εναέριο παρατηρητή, θα περιλαμβάνει πλέον εικόνες από το CAE MedallionTM -6000

Κάθε ένας από τους εξομοιωτές F-16 θα διαθέτει ένα 25-κανάλι με έναν βαθμό ορατότητας μεταξύ 360 και 135 μοιρών στην οθόνη θόλου. Οι εκπαιδευτικές συσκευές των T-38 και Κ-Τ-1T περιλαμβάνουν τους εκπαιδευτές οργάνων πτήσης και τους εκπαιδευτές επιχειρησιακών πτήσεων.

Η βάση δεδομένων CDB αναπτύχθηκε αρχικά από την CAE για την Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων με ανοιχτή αρχιτεκτονική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου