Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ριζικές αλλαγές στο στρατό

Του ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ

Αλλάζουν όλα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των ένστολων. Θεσπίζονται κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις προαγωγές, δημιουργείται παράλληλη επετηρίδα, το πτυχίο ΑΕΙ θα αποτελεί διαβατήριο για τους υπαξιωματικούς να γίνονται αξιωματικοί, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν -εκτός των στρατιωτικών σχολών- πολίτες με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων, που στη συνέχεια θα φοράνε τη στολή.

Το νομοσχέδιο που προετοιμάζουν στο υπουργείο Αμυνας βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υποβολής παρατηρήσεων από τα γενικά επιτελεία και στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου. Σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά αποκλειστικά τους αξιωματικούς, τώρα επιχειρείται η ρύθμιση συνολικά της «υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων» περιλαμβάνοντας τους υπαξιωματικούς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες.

Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας μορφή μίνι πολυνομοσχεδίου, εισάγονται μια σειρά από άρθρα που αφορούν τη δομή διοίκησης και τις αρμοδιότητες των αρχηγών γενικών επιτελείων, τη δημιουργία σώματος στρατολογίας-νομικών συμβούλων, την αποβολή ένστολων αθλητών που βρέθηκαν ντοπαρισμένοι και αλλαγές στον τρόπο παραχώρησης ανενεργών στρατοπέδων σε δήμους.

Συγκροτείται συμβούλιο μεταθέσεων, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι. Αναφέρονται γενικά κριτήρια, που θα εξειδικευτούν στη συνέχεια μέσω υπουργικών αποφάσεων.

1 Οι κρίσεις θα εξακολουθήσουν να διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές θα γίνονται με βάση υπηρεσιακά (ανάγκη διατήρησης της μαχητικής ικανότητας των μονάδων) και κοινωνικά κριτήρια: οικογενειακή κατάσταση (π.χ. πολύτεκνοι), παιδιά έως 25 ετών, που φοιτούν σε ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγοι υγείας, συνυπηρέτηση συζύγου κ.ά. Θα λαμβάνονται ακόμη υπόψη οι τόποι προτίμησης που δηλώνουν και ο βαθμός δυσκολίας των μονάδων (απόσταση από μεθόριο, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, πληθυσμός περιοχής κ.λπ.). Οι έκτακτες κρίσεις θα γίνονται σε περίπτωση κατάργησης της στρατιωτικής μονάδας (πρόκειται να γίνουν αρκετές ακολουθώντας τον υπό κατάρτιση σχεδιασμό της νέας δομής δυνάμεων, που προβλέπει το κλείσιμο στρατοπέδων), λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, πειθαρχικού παραπτώματος ή την εισαγωγή των παιδιών σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Σύνταξη με 35 χρόνια υπηρεσίας

Αρκετά από τα παραπάνω κριτήρια ισχύουν και σήμερα, όμως περιλαμβάνονται απλώς σε στρατιωτικές διαταγές χωρίς να έχουν την ισχύ νόμου.

2 Για τις προαγωγές θεσπίζονται τρεις κατηγορίες: «προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή», προακτέοι κατ' εκλογή» και «διατηρητέοι στο βαθμό». Τα φίλτρα θα μπαίνουν από το βαθμό αντισυνταγματάρχη, όπου θα εφαρμόζονται οι προαγωγές «κατ' απόλυτο εκλογή». Κριτήρια θα είναι οι βαθμολογίες που έχουν συγκεντρώσει (εξαίρετοι βαθμοί), τα προσόντα και οι κατά καιρούς εκπαιδεύσεις που έχουν παρακολουθήσει. Οι υπόλοιποι θα είναι προακτέοι κατ' εκλογή ή διατηρητέοι, συγκροτώντας με αυτό τον τρόπο την παράλληλη επετηρίδα. Ολοι θα μπορούν να παραμένουν για 35 χρόνια στην υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρώνουν τα συντάξιμα χρόνια.

3 Κριτήρια για τις προαγωγές θα είναι η βαρύτητα των μονάδων που υπηρέτησαν, οι χρόνοι που άσκησαν διοίκηση, η εμπειρία στον τομέα τους, οι εκπαιδεύσεις, τα πτυχία ΑΕΙ, το επίπεδο ξένης γλώσσας και οι ηθικές αμοιβές.

4 Ολες οι αποφάσεις που αφορούν μεταθέσεις, προαγωγές και αποστρατείες θα συνοδεύονται από την πλήρη αιτιολογία, που διατύπωσε τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία στα υπηρεσιακά συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει φρένο στη σωρεία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά και η εκ των υστέρων δικαστική απονομή βαθμών... στρατηγού στους απόστρατους.

5 Υπαξιωματικοί (απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών) θα μπορούν να γίνονται αξιωματικοί έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους να είναι συναφές με την ειδικότητά τους.

6 Κατά το ίδιο πρότυπο, οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Εθελοντές Μακράς Θητείας με πτυχίο ΑΕΙ θα μπορούν να εντάσσονται στους υπαξιωματικούς έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Και για αυτούς πρέπει το πτυχίο να είναι σχετικό με την ειδικότητα.

7 Πολίτες «ειδικής μόρφωσης» θα εντάσσονται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις ένοπλες δυνάμεις ως «έφεδροι εξ εφέδρων και κατ' απονομή». Αφορά απόφοιτους ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομικοί, νομικοί, μηχανικοί κ.ά.). Θα γίνονται ανθυπολοχαγοί, θα μονιμοποιούνται έπειτα από μια πενταετία και θα εξελίσσονται μέχρι το βαθμό αντισυνταγματάρχη.

Για όλα τα παραπάνω θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ των επιτελείων.

Κατά τα λοιπά, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη:

8 Η δημιουργία «στρατολογικού σώματος - στρατιωτικών νομικών συμβούλων» αντί της στρατολογίας. Στο νέο σώμα θα μπορούν να εντάσσονται πτυχιούχοι της νομικής «εξ εφέδρων» ή να παίρνουν μετάταξη από άλλα σώματα ή όπλα απόφοιτοι της νομικής (π.χ. από το πεζικό).

9 Νέες ρυθμίσεις για τους αντιρρησίες συνείδησης. Σχεδιάζεται να έχουν τη δυνατότητα σύντομης υπηρεσίας και πληρωμής του υπολοίπου όσοι είναι άνω των 35 ετών, όπως σήμερα ισχύει και για τους στρατεύσιμους.

10 Οι αθλητές, που διακρίνονται σε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Πανευρωπαϊκοί κ.λπ.) θα εξακολουθούν να φορούν τιμητικά τη στολή αξιωματικού.

Οχι στους «ντοπαρισμένους»

Πλην, όμως, θα προβλέπεται η έκπτωση στο βαθμό και η αποβολή όσων βρέθηκαν ντοπαρισμένοι. Προϋπόθεση, να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα.

11 Αλλαγές στη δομή διοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων εντάσσονται στην «αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης» υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, παραπέμποντας σε ένα μοντέλο που ίσχυε κατά την προ Ιμίων εποχή. Ετσι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα έχει μεν την επιχειρησιακή διοίκηση, αλλά θα την ασκεί μέσω των αρχηγών των κλάδων, που θα συμμετέχουν και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Για το θέμα, πάντως, έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις από τα επιτελεία.

12 Ενας νέος τρόπος σχεδιάζεται για την αξιοποίηση των στρατοπέδων που βάζουν λουκέτο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αίρονται διάφοροι περιορισμοί, ώστε να είναι πιο εύκολη η παραχώρησή τους σε δήμους. Θα μπορεί παράλληλα το υπουργείο να τα αξιοποιεί και μέσω άλλων φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου